Minnelig løsning i Atlanten-saken

0
331
Målet er at nye Atlanten stadion fylles med aktivitet etter planen i 2021. Bildet er tatt under Tinestafetten 2017. Foto: Tore Lyngvær

Tvist mellom Kristiansund Kommune og Mekvik Maskin AS – minnelig løsning.

Det er i dag inngått avtale om minnelig løsning i tvisten mellom Kristiansund kommune og Mekvik Maskin AS i byggeprosjektet Atlanten Stadion.

Partene er enige om at Mekvik Maskin AS gir Kristiansund Kommune en prisreduksjon på kr. 7, 5 millioner.

Betongen som er gjenbrukt inneholder små verdier av krom, men med verdier godt innenfor statens krav (Miljødirektoratet). Det er derfor forsvarlig at disse blir liggende.

Denne tvisten får ingen betydning for framdriften med nye Atlanten Stadion.