Avsluttet med omvisning

0
476
Hovedutvalget for helse- omsorg og sosial hadde i går sitt siste møte før kommunevalget 2019.

Hovedutvalget for helse- omsorg og sosial hadde i går sitt siste møte før kommunevalget 2019. Møtet ble innledet med en grundig redegjørelse fra entreprenøren før politikerne ble tatt med på befaring.

Politikerne ga uttrykk for begeistring, for utforming, fasade, fargevalg, romløsning og ikke minst for utførelse.

Rokilde er et komplisert prosjekt siden vi etablerer oss i en gammel bygningskropp der nye krav og ny teknologi skal inn. Det er svært viktig at dialogen og samarbeidet mellom byggherre og utfører fungerer svært godt når så store og kompliserte prosjekt skal gjennomføres. Det har vi heldigvis lyktes godt med.

Full aktivitet på Rokilde. Her bygges det gangbro mellom Rokilde og Kringsjå sykehjem.