Ungdata 2020

0
324

I mars gjennomfører alle elever i 5. – 7. trinn ved barneskolene, elever i ungdomsskolene og i videregående skoler i Kristiansund en spørreundersøkelse om ulike sider ved livet sitt.  Kristiansund kommune ønsker å gi barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Samtidig gir det også ny kunnskap til kommunens arbeid med barn og ungdom, og til forskning. Elevene får spørsmål om foreldre og venner, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, mobbing, mediebruk og rusmiddelbruk.

Ungdata undersøkelsen besvares elektronisk når elevene er på skolen og alle skoler i Kristiansund deltar. Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn. Det er frivillig å delta, men vi håper så mange som mulig vil besvare spørreskjemaene.

Kristiansund kommune har gjennomført Ungdata undersøkelsen i 2014 og 2017, men det er i 2020 første gang det gjennomføres i barneskolene. Det kan lese mer om Ungdata og se resultater fra tidligere undersøkelser på denne nettsiden http://www.ungdata.no/

Kontaktperson i kommunen er folkehelsekoordinator Bente Elshaug, e.post: bente.elshaug@kristiansund.kommune.no eller på telefon 71 57 40 00.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.