Nye krefter inn i barnehage og opplæringstjenesten

0
278
Elin Mari Strømsholm og Gretelill Vågsæther er nyansatte i Kristiansund kommune. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Gretelill Vågsæther (45) ble ansatt som ny avdelingsleder i Opplæringstjenesten 1.januar 2020. Gretelill er utdannet førskolelærer med videreutdanning i veiledning og ledelse. Hun er nå i gang med videreutdanning i spesialpedagogikk. Gretelill har jobbet i barnehage i over 20 år, vært innom PPT og SFO.

Gretelill sin allsidige bakgrunn danner et godt bakteppe for hennes arbeid i Opplæringstjenesten. Gretelill liker utfordringer og har et brennende engasjement for at alle barn uansett forutsetninger skal få et best mulig grunnlag for videre vekst.

Fra 2020 ble Opplæringstjenesten organisert inn i barnehageenheten.  Dette gir en unik mulighet for å tenke helhetlig i arbeidet med barn med ulike behov.

Opplæringstjenesten har i likhet med PPT fokus på systemarbeid. Målet er å redusere behovet for selektive tiltak gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet.

Kristiansunderen Elin Mari Strømsholm (58) ble ansatt som ny enhetsleder for barnehage og opplæringstjenesten 1.januar 2020 etter å ha jobbet 25 år i Frosta kommune i Trøndelag. Elin er utdannet førskolelærer med fordypning i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i veiledning, pedagogisk utviklingsarbeid, ledelse, og master i pedagogikk. Elin har allsidig bakgrunn fra praksisfeltet. Hun har vært styrer i barnehager og var lokal administrativ leder for den første desentraliserte førskolelærerutdanningen i Kristiansund. På Frosta har hun jobbet hovedsakelig som enhetsleder for de kommunale barnehagene, fungert som barnehagemyndighet og vært medlem i rådmannens lederteam. Prosjektarbeid er hennes spesialitet og hun har ledet mange tverrfaglige prosjekt. Elin har jobbet en periode hos Fylkesmannen i Trøndelag og hun har vært gjesteforeleser og ekstern sensor ved Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning i flere år.

Vi er heldig som har fått Gretelill og Elin Mari på laget og ønsker dem begge lykke til i en utviklingsorientert enhet.