De fleste skal gå på jobb som normalt

0
430

Alle ansatte innen helsesektoren, barnehager og skoler skal møte på arbeid som normalt inntil videre beskjed. Ingen barn skal møte på skole eller i barnehage, eller på Høyskolesenteret med noen unntak.

Regjeringen har stengt alle skoler og barnehager i Norge. Kristiansund kommunen arbeider med å skaffe oversikt over behovet for barnehage- og skoleplasser for personer som arbeider innenfor det som er karakterisert som samfunnskritiske sektorer. Dette gjelder i hovedsak de som arbeider innenfor helse og omsorg (pasientnært), elektrisitetsforsyning, politi, vann og avløp. For skolene blir det fra og med neste uke satt i gang digitale undervisningsløsninger for elevene gjennom Teams.

I de tilfeller der begge foreldre arbeider innenfor en av de nevnte sektorer blir det organisert tilsyn med barn. I tilfeller der bare den ene arbeider i en samfunnskritisk funksjon må den andre belage seg på enten å være hjemme med barn, eller organisere dette på en annen måte. Myndighetene har sagt at ordningen med sykedager med barn skal utvides. Det er også ventet sentrale retningslinjer for hva som skjer med dem som være hjemme.

Alle vitale samfunnsfunksjoner blir opprettholdt med unntak av de tiltak som ble satt i gang nasjonalt med hjemmel i smittevernlovens §4-1, der det ble gjort vedtak om forbud mot/stenging av:

  • Kulturarrangement
  • Idrettsarrangement både innendørs og utendørs
  • Restauranter, barer, puber og uteliv forøvrig. Unntatt er spisesteder og kantiner der besøkende kan holde minst én meters avstand
  • Treningssentre
  • Frisører, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

Posten kommer til å gå som normalt, alle butikker vil være åpne som normalt og forsyning av dagligvarer vil bli gjort som vanlig. Det er ingen grunn til å hamstre matvarer.

Statsminister Erna Solberg ber alle om å være innstilt på en nasjonal dugnad for å komme gjennom de mest krevende tiltak for nasjonen siden 2. verdenskrig.

Hva skal alle andre gjøre?

Når skoler og barnehager blir stengt, rammer det alle; også de som ikke arbeider i det som karakteriseres som samfunnskritiske funksjoner. Det kommer til å bli behov for kreative løsninger for barnepass for både førskolebarn og for elever på de laveste klassetrinnene. Myndighetene anbefaler at man ikke organiserer barnepass av de eldste besteforeldrene. Eldre over 65+ regnes for å være i risikogruppen for smitte. Yngre, friske besteforeldre kan selvsagt trå støttende til i en krevende situasjon for alle.

Det blir innført adgangskontroll både på Kristiansund sykehus og på flere kommunale bygg, deriblant helseinstitusjoner. Dette for å skjerme de mest sårbare for potensiell smitte. Det er mulig med besøk, men da etter avtale med avdelinga og etter en vurdering om den besøkende har vært i risikoområder i utlandet eller har vært i kontakt med koronasmittede.

Kommuneoverlegen har bestemt at passasjerer med hurtigruta eller fra cruisebåter ikke får komme i land, med mindre hurtigrutepassasjerer har Kristiansund som endelig reisemål.