Åpne møter om skolestruktur

0
545
Rådmann Arne Ingebrigtsen og økonomisjef Martin Gjendem Mortensen deltar på møtene i kveld. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har invitert kommuneledelsen inn i sine møter i kveld for å informere om foreslåtte endringer i skolestrukturen.

Arbeiderpartiet holder sitt møte i Bystyresalen i dag fra klokken 18.00, mens Senterpartiet holder sitt møte i Formannskapssalen til samme tid.

Møtene vil være åpne for alle mens kommuneledelsen er til stede, men vil lukkes når den delen av møtet er ferdig.

På bakgrunn av smittevern, så er det begrensninger på hvor mange som kan delta. Det er satt et tak på 20 i formannskapssalen, og 50 i bystyresalen. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta.