Hundeluftegård i Kristiansund kommune

0
117
Illustrasjon av planlagt hundeluftegård
Illustrasjon av planlagt hundeluftegård ved Myra

Mandag, 27. september starter arbeidet med hundepark i Myra.

Bystyret vedtok at det skal etableres hundepark i kommunen. Det er opp gjennom årene kommet flere forslag til lokalisering. Forslaget om etablering av hundepark i Myra området , som ble presentert i Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester sist, fikk positiv tilslutning. Dermed starter arbeidet med etableringen av hundeparken, mandag 27.september 2021.

Hensikten med tiltaket er å tilby hundeeiere mulighet til å slippe sine hunder fri på inngjerdet areal.

Det er planlagt flere porter for å sikre god tilkomst for andre brukere. Alle skal kunne gå gjennom anlegget om ønskelig. Det er planlagt 3 stier i tilknytting til portene. Ved hovedinngangspartiet skal det monteres stativ for hundeposer og avfallsbeholder. Tavle med bruksregler skal også settes opp.

Anleggsarbeidet vil medføre en del ulemper for de som bruker området i dag, men vi skal prøve å gjøre ulempene så små og korte som mulig.
I anleggsperioden vil ferdsel gjennom friområdet bli redusert. Vi ber om at du som bruker området, respekterer midlertidig skilting og sperring. Ta hensyn og ikke kom nær anleggsmaskiner.