Anleggsarbeid på Nordlandet

0
77
Anleggsarbeid på Nordlandet

Kristiansund kommune er i gang med en omfattende jobb med avløpssystemet jf. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021. Det nye renseanlegget står klart på Hagelin. Mange av renseanleggene/pumpestasjonene er allerede tilkoblet anlegget på Hagelin, men det gjenstår fortsatt å få overført avløpsvannet fra Nordlandet.

Hovedgrunnen til at deler av Omagata og Algeaveien graves opp er at det skal legges en ny pumpeledning for å overføre spillvannet fra (renseanlegg)/pumpestasjonen i Omagata/Vestbase til Hagelin. Når vi allikevel skal legge en ny pumpeledning, så vil vi også sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i gata, samt at det fornyes noen ledninger for NEAS. De nye ledningene i gaten har planlagt levetid på 100 år.

Ferdigstillelse

Vi er i siste fase av ferdigstillelsen i Omagata. Og i uke 42-45 (fra og med mandag 18. oktober) vil vi jobbe med grøftearbeid i rundkjøringen på FV6246, når dette arbeidet pågår vil nordøstlige delen av rundkjøringen være stengt. Det vil si at rundkjøringen vil være helt stengt for de som kommer kjørende fra Verkstedveien (KV11400). De som kommer ned Algeaveien vil kunne kjøre ut både til Omagata vest (FV6246), ned til Algea og bort til Verkstedveien, men ikke opp Algeaveien igjen.

Når vi har fått asfaltert rundkjøringen vil arbeidet fortsette oppover Algeaveien. Algeaveien vil bli stengt for gjennomkjøring fra midten av november. Her vil grøftearbeidet pågå i etapper. Berørte beboere vil få tilkomst til husene via gangbroer når anleggsarbeidet er utenfor hos dem, det må også forventes at avkjørsler er utilgjengelig i perioder. Anleggsavdelingen til Kristiansund kommune er vant til slike prosjekter, det bruker å gå veldig bra med samarbeidet med beboere om tilkomst til hjemmene deres.

Bussruten er omtalt i Tidens Krav

Statens vegvesen har en oppdatert tjeneste der du til enhver tid skal kunne sjekke trafikkmeldinger.