Vedtak smittevernloven § 4.1

0
147
Vi starter opp allerede i dag torsdag i Braatthallen med dette, sier kommunelege Askill Sandvik. (Arkivbilde)
Vi starter opp allerede i dag torsdag i Braatthallen med dette, sier kommunelege Askill Sandvik. (Arkivbilde)

Med hjemmel i smittevernloven §4.1, gjør kommuneoverlegen i Kristiansund hastevedtak gjeldende fra 14.01 kl 24 til og med 21.01 kl 24.

Begrunnelse for nytt vedtak

Kristiansund er under et omfattende utbrudd av Omikron. Smitteutviklingen har vært betydelig, og vi har blant de høyeste smittetallene i landet. En vesentlig styrking av TISK-kapasiteten og lokale vedtak har stabilisert utbruddet. Vi har fått mer kunnskap om omikron i løpet av den siste perioden. Det viktigste fremover vil være at ikke for mange smittes samtidig, slik at kapasiteten i helsetjenestene våre ikke trues. Den totale situasjonen og risikobildet medfører derfor at tiltaksnivået lokalt kan justeres ned.

Følgende endringer er vedtatt:

Karantene:

  1. Karantenen for husstandsmedlemmer med dose 3 oppheves. Nasjonale regler gjelder fra nå for de med dose 3.
  2. Den generelle nærkontaktkarantene for barn under 18 år og elever i den videregående skole for de som ikke er husstandsmedlemmer oppheves.

Skoler og barnehager inkludert videregående skoler:

Gult nivå

I tillegg sterk anbefaling om jevnlig testing. Testingen er frivillig og tester vil bli utlevert av skoler og barnehager:

  • Barnehager: 1 gang i uken, på søndager.
  • Skoler: 2 ganger i uken, på onsdager og søndager.

I tillegg anbefales det at man tar en ekstra test ved symptomer.

Selvtestene skal tas hjemme.

Følgende tiltak oppheves:

  • Besøksrestriksjoner sykehjem.

Nasjonale regler gjelder for:

  • Arrangementer
  • Skjenking

Kristiansund, 14.01.22 Askill Sandvik, Kommuneoverlege