Høgskolen i Molde signerte leiekontrakt med Campus Kristiansund

0
117
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.

En svært viktig milepæl i Campusutviklingen skjedde i dag med signering av leiekontrakt for Høgskolen i Molde.

Devoldholmen Utvikling AS og Høgskolen i Molde signerte i dag leiekontrakt for høgskolens areal i første byggetrinn av Campus Kristiansund.

Signering av leiekontrakt, en stor milepæl

– Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.

Leiekontrakt

Høgskolen i Molde har nå signert en leiekontrakt på mer enn 3000 m2 på campus til undervisning, kontorer, bibliotek og studentarealer. Kontrakten er på 10 år, med opsjoner for forlengelse på inntil 10 ytterligere år. Dermed er grunnlaget lagt for langsiktig planlegging av utviklingen på Campus Kristiansund. 

Forutsetning for videre vekst og utvikling  


Høgskolen i Molde har tilbydd høyere utdanning i Kristiansund siden 1958, med studier i helse- og sosialfag og logistikk som de desidert største fagområdene (se egen faktaboks). De siste årene har høgskolen vokst betydelig i Kristiansund.  

– Dagens aktivitet og forventet vekst er av en slik størrelse at lokalene på Løkkemyra ikke vil dekke våre behov for areal, sier høgskolerektor Steinar Kristoffersen. – Med flyttingen til sentrum vil vi også bli mer synlige i bybildet og bidra til et levende sentrum. Målet vårt er også å skape utvikling i form av innovasjon og faglig aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen, sier Kristoffersen i en pressemelding. 

Sentral plassering – tett på næringslivet


Høgskolens behov har også vært viktig for dimensjonering av fellesarealene og for utforming av konseptet i første byggetrinn.

– Det har vært viktig å plassere HiMolde sentralt i bygget, og ikke minst sikre at studentene sitter tett på innovasjons- og utviklingsmiljøet som bygges opp på Campus Kristiansund, og tett på andre spennende organisasjoner. Det har mye å si for det miljøet som vi sammen skal skape. Nå har vi drøyt to år på oss for å øve på den samhandlingen, slik at vi lykkes med å skape et sterkt kompetansemiljø for framtiden, sier Roland Mauseth, prosjektleder hos fylkeskommunen og daglig leder for Campus Kristiansund, i pressemeldingen.

Seks etasjer og 20 000 m2 på Campus fra 2024


Første byggetrinn blir på nærmere 20 000 m2, og vil i tillegg til høgskolen blant annet inneholde fagskole, fylkeskommunal administrasjon og tannhelseklinikk, konferanseavdeling, et variert FoU-miljø og flere private virksomheter, hvorav NEAS allerede er kunngjort som leietaker.

Devoldholmen Utvikling kunne i dag vise nye interiørskisser fra bygget, og orienterte om planene på tomten, der arbeidet tar til nå i vinter.

– Vi går nå inn i en ny fase i prosjektet. Vi starter rivearbeider så fort rivetillatelse foreligger, forhåpentligvis om få dager, «spaden i jorda» blir etter planen i løpet av april. Vi er også nå i sluttforhandlinger med entreprenør, forteller Kristin Haug Lund i pressemeldingen.

 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.
 Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding. - Klikk for stort bilde
Høgskolen i Molde er helt avgjørende for målet om å etablere en felles campus for utdanning, forskning og innovasjon her i Kristiansund. Dette er derfor en svært viktig dag som vi har gledet oss til. Vi ønsker høgskolen hjertelig velkommen som leietaker og ser fram til samarbeidet inne på Campus Kristiansund, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS i en pressemelding.