Smitteoppdatering Kristiansund kommune

0
84
Vi må nok anslå at en plass mellom 10 og 15% av byens befolkning har vært smittet av omikron i løpet av januar, sier kommuneoverlege Askill Sandvik
Vi må nok anslå at en plass mellom 10 og 15% av byens befolkning har vært smittet av omikron i løpet av januar, sier kommuneoverlege Askill Sandvik

Smitteoppdatering fra Kristiansund kommune viser en stor andel smittede i Kristiansund i januar.

Antall smittede i uke 4

I uke 4 var det totalt 688 påvist koronasmittede i Kristiansund. Dette var en økning fra uke 3 hvor tallet var 571. I uke 4 er smitten spredt blant alle aldersgrupper, men gruppen 0-18 år er størst.

Totalt antall smittede i januar i Kristiansund

Totalt i januar var det 2219 koronasmittede bekreftet i Kristiansund. Dette er i underkant av 10% av befolkningen. Vi må også gå ut i fra at det er en del mørketall og smitte som ikke er bekreftet. FHI har tidligere anslått at bare 1 av 2 koronasmittede blir oppdaget.

-Jeg tror vi har såpass mye testing og oversikt at mørketallene hos oss er mindre. Men vi må nok anslå at en plass mellom 10 og 15%  av byens befolkning har vært smittet av omikron i løpet av januar, sier kommuneoverlege Askill Sandvik. Når det gjelder avløpsvannet viser målingene stabile verdier med en CT-verdi på 31,3.

Antall tester med PCR i uke 4

Testnivået i uke 4 på PCR er noe lavere enn tidligere med 1091 tester tatt på teststasjonen på Løkkemyra og 5-600 selv-PCR tester i tillegg.

Utlevering av hurtigtester i Kristiansund

Utleveringen av hurtigtester på Kongens plass og selvtest-PCR stasjonen fungerer godt.

Smittesporing

Smittesporing er nå redusert fra at alle får telefon, til fokus på sårbare grupper og til de som ber om assistanse fra kommunen enten via c19.no eller ringer koronatelefonen.

Kommunen følger med på de nasjonale oppdateringene som kommer i dag og skal ha kriseledelse i morgen.