Måling av lukt i Kristiansund kommune

0
133
Måling av luft foretatt på Husøya
Måling av luft foretatt på Husøya

Lukt-relaterte hendelser har vært en utfordring i Kristiansund over lengre tid. Norsk Institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Kristiansund kommune undersøkt forekomst av luktbærende flyktige forbindelse i Kristiansund høsten 2021 for bedre å forstå hva disse forekomstene er, og hva de betyr.

Bakgrunn for bestilling av målinger

Luktplager påvirker livskvaliteten, gjennom den sosiale velværedimensjonen ved helsen. Dette, sammen med tilbakemeldinger fra befolkningen, har gjort at kommunen har tatt dette på alvor.  Det er på denne bakgrunn målinger har blitt foretatt.

Kort oppsummert

Basert på de resultater som kommer frem i rapporten, kan ikke kommunen se at det er noe som tilsier at lukten vil gi negative varige helseeffekter og/eller føre til alvorlig sykdom.

Ulike prøver ble tatt

Det ble utført til sammen 12 prøver, 6 passive prøver (langtidsmålinger) som ble eksponert i 15 dager og seks aktive flaskeprøver (korttidsmålinger) som ble tatt under episoder med opplevd sterk lukt. Resultatene er vurdert opp mot tilpassende standarder.

Kort tolkning av svarene

Sammensetningen av de flyktige organiske forbindelsene, som ble funnet i målingene i Kristiansund kommune, samsvarer med at bitumen (svarte hydrokarboner brukt som bindemiddel i asfalt) trolig er opphav til de forhøyede konsentrasjonene av flyktige organiske forbindelser. I tillegg forekommer svakt forhøyede konsentrasjoner av alkoholer, som gir en indikasjon på at det kan være andre kilder til flyktige organiske forbindelser i området, for eksempel fra forbrenning.

Målingene som er gjort gir ikke noen indikasjon på at det her foreligger konsentrasjoner av stoffer som kan ha negative varige helseeffekter og/eller føre til langt alvorligere sykdom så som kreft.  En kan på den annen side ikke se bort ifra at enkelte reagerer mer enn andre på høye luktnivåer med allmennsymptomer og plager fra luftveiene spesielt. Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom, og må tas hensyn til.

Rapporten Kristiansund kommune har satt sammen, basert på rapporten fra NILU og analyse med egne ressurser innad i kommunen, er tilgjengelig via linken her. (PDF, 5 MB)

Pålegg fra Statsforvalteren

Statsforvalteren har komment med pålegg datert 1.desember 2021 (PDF, 83 kB). Her er det blant annet satt krav om omfattende endringer i tiltaksplan som innebærer en rekke luktreduserende fysiske tiltak innen gitte frister. Det skal også utføres luktmålinger.

Måling av luft foretatt på Barnebasen - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt på Barnebasen
Måling av luft foretatt i Bolgaveien - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt Bolgaveien
Måling av luft foretatt på Innlandet - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt på Innlandet
Måling av luft foretatt på Innlandet - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt på Innlandet
Måling av luft foretatt på Sykehuset - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt ved sykehuset
Måling av luft foretatt på Sundbåten - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt på Sundbåten
Måling av luft foretatt på Husøya - Klikk for stort bilde
Målinger av lukt på Husøya