Samfunnet åpner opp igjen

0
162
Fra og med kommende lørdag er Kristiansund kommune helt på linje med de nasjonale reglene i forbindelse med koronasmitte.
Fra og med kommende lørdag er Kristiansund kommune helt på linje med de nasjonale reglene i forbindelse med koronasmitte.

Samfunnet åpner opp igjen og mange av våre aktiviteter er tilbake til slik de ble gjennomført tidligere.

Kristiansund kommune følger de nasjonale reglene 

Kristiansund kommune har nå de samme regler som regjeringen har satt, bortsett fra gult nivå i skoler, barnehager og skolefritidsordninger ut fredag denne uken. Og du kan lese mer informasjon på regjeringens side Koronasituasjonen – regjeringen.no

Utlevering av tester

Det skal fortsatt leveres ut hurtigtester på Kongens Plass. Det anbefales å teste ved symptomer i henhold til nasjonale retningslinjer. Åpningstidene for utlevering er de samme som det har vært den siste tiden.

 • Sted: Kongens plass v/Folkets Hus
 • Åpningstider:
  • Mandag – fredag 13-19 
  • Lørdag – søndag 10-16

Du kan komme med bil eller gående. Du trenger ikke bestille time. Husk munnbind. Følg anvisningene fra Sivilforsvaret. Ha fødselsnummer og legitimasjon klart. For mer detaljer rundt testing og smitte sjekk Informasjon om korona – Kristiansund kommune

Testing av barn i skoler og barnehager

Kristiansund kommune skal i løpet av denne uken levere ut 5 tester til alle barn i Kristiansund. Disse kommer i «ransel-post» . Vi anbefaler at alle barn testes 1 gang i uken i ukene som kommer. Begrunnelsen for det er at vi ser behovet for å ha en viss oversikt over hvordan smitter brer seg i samfunnet. 

Ved smitte

Blir du smittet er det ditt ansvar å informere dine nærkontakter. Trenger du bistand til dette tar du kontakt med koronatelefonen 7157 3700.

Nasjonale regler

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Det lokale vedtaket om gult nivå i skoler, barnehager og skolefritidsordninger gjelder ut dagen fredag 4.februar 2022. Etter det gjelder de nasjonale reglene. Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå i Kristiansund fra og med mandag 7.februar 2022.

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.

Arbeidsliv

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre.
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder
 • Det er heller ikke krav om bordservering
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
  • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette – til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest på c19.no
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

Avstand og sosial kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.