Dyktige medarbeidere i kommunen

0
93
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (tv) og Charlotte Nordskag (th)
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (tv) og Charlotte Nordskag (th)

I Kristiansund kommune har vi utrolig mange dyktige medarbeidere, som har stått på under pandemien. I kommunens hjemmetjeneste har de fått det til å gå rundt ved å stille opp for hverandre.

Det har vært krevende tider for hele samfunnet i de siste 2 årene. På alle arbeidsplasser har alle medarbeidere bidratt med sin innsats.

Press på helsetjenesten

Hva vil det si at det er press på helsetjenesten? I Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune vil det blant annet si at en av fire er syk og ikke kan møte på jobb. Det er ekstra arbeid med smittevernutstyr, som også tar tid å benytte. Det er vikarer som skal læres opp for å gjøre oppgavene til de som er syke. Det har blitt overtid, på noen mye overtid. 

Fleksibilitet i Hjemmetjenesten

Enhetsleder i Hjemmetjenesten i Kristiansund, Pauline Kondov, sier at suksesskriteriet til at alle oppgaver i Hjemmetjenesten har blitt utført på en adekvat måte er holdningen til alle medarbeidere. Alle stiller opp for hverandre og tar i et ekstra tak når behovet melder seg. Jobben i Hjemmetjenesten er i utgangspunktet rimelig uforutsigbar, der ingen dager er like. Vi er vant til endring og vi liker varierte dager, sier helsefagarbeider Charlotte Nordskag.

Hensynet til kolleger og brukere

Hensynet til kolleger og pasienter veier tungt også på privaten. Jeg tror nok vi har tatt mer hensyn i privat sammenheng enn mange andre som har andre jobber, sier assistent Joshua Braco. Vi har holdt ekstra avstand også når vi har hatt fri og forsøkt å holde oss så friske som mulig. Det har ikke vært noe særlig med sosialt liv de siste par årene, sier Charlotte. Vi jobber i team, ser løsninger og alle tar ansvar for at brukerne skal ha det bra, sier Joshua.

Skryt av alle medarbeidere

Pauline Kondov skryter uhemmet av sine medarbeidere. Det har vært ekstra hektisk for oss i denne lange perioden, men alle har stått på. De er endringsvillige og fleksible. Det har vært daglige endringer som vi har gjennomført og holdt oss oppdatert på. Vi er vant til å hoppe på det som kommer vår vei. I hjemmetjenesten har vi ikke noe tak på oppgaver, vi må ta godt i mot alle som kommer. Det mener jeg vi har klart på en god måte, sier Pauline.

Godt samarbeid med smittevernteamet har vært essensielt

Samarbeidet har vært enkelt og greit. Vi har ringt smittevernteamet ved spørsmål, og vi har fått veldig god veiledning. Medarbeidere har snakket med nærmeste leder med som igjen har snakket med meg og jeg har snakket med smittevernteamet om spørsmålet, forteller Pauline. Kommunikasjonslinjer har vært viktige og tydelige for å ha en god ressursutnyttelse.

Dyktighet – ikke flaks!

At vi har hatt så lite smitte ut i Hjemmetjenesten har vært fordi vi er dyktige, ikke fordi vi har hatt flaks. Vi jobber systematisk og har gode rutiner for håndtering av alle ulike problemstillinger, sier enhetsleder Pauline Kondov. Vi har kanskje blitt ennå bedre på struktur enn tidligere. Som da kan sees på som et positivt resultat av pandemien.Previous

Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (tv) og Charlotte Nordskag (th) - Klikk for stort bilde
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (tv) og Charlotte Nordskag (th) | Fotograf: Ingunn Strand
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (tv) og Charlotte Nordskag (th) - Klikk for stort bilde
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco (bak tv) og Charlotte Nordskag (th) | Fotograf: Ingunn Strand
Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov. Assistent Joshua Braco er veldig glad for å ha et så god samhold på arbeidsplassen. - Klikk for stort bilde

Utmerket samarbeid, fleksibilitet fra alle medarbeidere, struktur, løsningsorientering og solidaritet har gjort at Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har utført sine oppgaver på en så god måte, sier enhetsleder Pauline Kondov (tv) og assistent Joshua Braco | Fotograf: Ingunn Strand