Lansering av PrivatPrat

0
245
PrivatPrat ble lansert denne uken. PrivatPrat er utviklet av utviklerne i Kristiansund kommune. Varaordfører Berit Frey var på Nordlandet Ungdomsskole for en markering med elever, utviklere og kommunens politiske ledelse. Fra venstre Erik Ingebrigtsen, Hege Kristin Sjåvik Hånde, Berit Frey og Erlend Johan Grytnes Dullaert.
PrivatPrat ble lansert denne uken. PrivatPrat er utviklet av utviklerne i Kristiansund kommune. Varaordfører Berit Frey var på Nordlandet Ungdomsskole for en markering med elever, utviklere og kommunens politiske ledelse. Fra venstre Erik Ingebrigtsen, Hege Kristin Sjåvik Hånde, Berit Frey og Erlend Johan Grytnes Dullaert.

PrivatPrat, digital tilgang til helsesykepleier for ungdomsskoleelever, ble lansert denne uken ved Nordlandet Ungdomsskole.

Ny funksjon i skolehelsetjenesten

Vi er stolte av å fortelle at Skolehelsetjenesten sammen med Avdeling for utvikling, digitalisering og innovasjon i Kristiansund kommune har utviklet en ny funksjon i skolehelsetjenesten. Utviklingen er delvis finansiert av tilskuddsmidler fra Stasforvalteren. PrivatPrat er en sikker måte for elevene å kommunisere digitalt med skolens helsesykepleier på. Vi har gjennom kartlegging ikke greid å identifisere lignende tilbud i Norge, så dette er innovasjon som hevder seg nasjonalt.

PrivatPrat et nytt lavterskelverktøy

Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten ønsker å være innovative ved å ta i bruk digitale verktøy for å nå sin målgruppe. Skolehelsetjenesten har med PrivatPrat et nytt lavterskelverktøy for å kunne identifisere og komme i kontakt med barn og unge som de kanskje ikke ville nådd igjennom å avtale en time eller fysisk aktivt oppsøke tjenesten.

Målgruppe for tiltaket

Nedslagsfeltet for dette tiltaket vil være elever i ungdomsskole og videregående skole. I Kristiansund kommune vil dette innebefatte 2227 elever. Det er henholdsvis 851 elver i kommunens ungdomsskoler og 1376 elever på videregående skole i kommunen. Kristiansund kommune er også vertskommune for flere elever som er hybelboere og tiltaket vil i så måte også nå elever fra Kristiansund sine omlandskommuner.

Krevende tid de siste årene med korona

Ensomhet og isolasjon kan ramme ungdom hardt og kan ha ført til at flere har utviklet psykiske plager under tiden med strenge smitteverntiltak. Ungdom i denne målgruppen har hatt en svært stor tiltaksbyrde med stenging av møteplasser på fritiden, redusert samvær på skolen og nedskalering av kontakter på fritiden.

Ungdom er i en livsfase hvor venner, fritid og sosialt liv betyr mye, vi er bekymret for at noen finner dysfunksjonelle alternative arenaer for fritid og sosialt liv. Bufdir`s koordineringsgruppe (2021) har pekt på at de ser indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll under pandemien. De retter også fokuset på barn og ungdommer med foreldre som sliter med rus og psykiske lidelser som en særlig sårbar gruppe.

Skolehelsetjenesten har sett endringer

Skolehelsetjenesten i Kristiansund har sett en endring i henvendelser under pandemien, stadig flere ungdommer henvender seg med bakgrunn i ensomhet, depresjon, angst og opplevelse av håpløshet. Vi mener også å se at henvendelsene har økt i alvorlighetsgrad.

PrivatPrat er tilgjengelig i Teams

PrivatPrat legger seg som en applikasjon for alle i målgruppen i Teams. Skolehelsetjenesten har sendt ut en felles melding til alle elever at nå er tjenesten tilgjengelig for alle ungdomsskoleelever i Kristiansund kommune. Her kan elevene logge seg inn ved bruk av sin Feide-konto og ta kontakt med sin helsesykepleier via chattefunksjonen. PrivatPrat er koblet opp mot tjenestens EPJ-system og samtalene blir journalført i etterkant, som all annen helsehjelp i vår avdeling.

PrivatPrat ble lansert denne uken. Elever fra 9C på Nordlandet ungdomsskole. Elevene roser den nye helsesykepleier-chatten. Elevene roser den nye helsesykepleier-chatten. Kristian Ludvig Enge Fagereng, Ingrid Nekstad Neergaard, Rebecca Mocanu, Evelina Petersone, Eirik Erstad Nyland, Tobias Schei Larssen, Mahmoud Raed Al Hanafi og Victoria Skogli Olsen.