Kick-off brukermedvirkning nye barneskoler

0
290
Kommunalsjef Olaug Haugen åpnet Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg mandag denne uken Fotograf: Stein Åge Sørlie
Kommunalsjef Olaug Haugen åpnet Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg mandag denne uken Fotograf: Stein Åge Sørlie

Mandag denne uken ble det gjennomført Kick-off for prosessen med brukermedvirkning på de to nye barneskolene.

Det er vedtatt bygging av to nye barneskoler i Kristiansund

Ny barneskole til erstatning for Gomalandet og Dalabrekka skoler og ny barneskole til erstatning for Rensvik og Bjerkelund skoler. Norconsult er med som rådgivere i planleggingsfasen av prosjektet. På mandagens arrangement var det for-arbeidet for rom- og funksjonsprogram som var på agendaen.

De som medvirker i denne fasen av prosjektet

Kommunalsjef for oppvekst Olaug Haugen sa noen ord innledningsvis om skoleprosjektene. Prosjektleder hos Eiendomsdrift Trine Gorseth presenterte seg og det samme gjorde arkitekt og prosjektgruppeleder hos Norconsult Camilla Eilertsen.

Eivind Sørheim og Tonje Eide hos Norconsult er prosessledere/skoleplanleggere som vil jobbe med brukermedvirkningen utover våren i samarbeid med Kristiansund kommune. Det var Eivind som tok oss igjennom presentasjonen og oppgavene denne dagen. I salen satt det deltakere fra alle de fire berørte skolene. Av skolepersonell var det lærere innen barneskolefagene, SFO, FAU, Elevråd, verneombud, tillitsvalgte, inspektører og rektorer. På elevtjenester var det helsesykepleier og PPT til stede. For drift av bygg og uteområdet var deltakere fra Eiendomsdrift og Kommunalteknikk. Representanter for prosjektgruppe og styringsgruppe var også der.  

Innspill til skoleprosjektene

Det er i perioden nå frem mot sommerferien at vi ønsker innspill til skoleprosjektene og hva som ønskes av rom og funksjoner ute og inne i de nye skolene. Etter påske vil Norconsult gjennomføre et webinar den 25.april for de som skal være med i brukermedvirkningen (dette vil også bli tilgjengelig i ettertid). Det vil bli gjennomført en studietur til Trondheim for å se på nye skoler.    

Alle skal få komme med ideer og innspill, men vi kan ikke love at alle får ønsket sitt oppfylt. Det er lagt opp til at noen av skolens arealer kan benyttes til sambruk og dermed bli bruk utover skolens åpningstid, men det er ikke egne avsatte arealer i bygget som er tenkt for rent utleieareal. Innspill fra lag og organisasjoner ønsker vi, og ber disse om å ta kontakt med prosjektleder på Eiendomsdrift Trine Gorseth.

Reguleringsplaner

Parallelt med rom- og funksjonsprogrammet vil vi jobbe med reguleringsplan for begge tomtene. Reguleringsplanene vil følge vanlig saksgang for reguleringsplaner, disse reguleringsplanene vil bli sendt på høring etter det endelige planforslaget har kommet til kommunen. I tillegg ser vi for oss at det kan være aktuelt med folkemøte eller nabomøte angående planene som skal settes i gang.  

I tillegg er vi i gang med vurderinger som omhandler selve byggeprosjektet, selv om bygget ikke tegnes ut før til høsten.

Barnetråkk

Som en del av reguleringsplanene og brukermedvirkningen vil det blant annet bli kartlagt nye barnetråkk, som supplerer allerede utførte barnetråkk. 

Via linken kan du lese mer om hva Barnetråkk er Forsiden – Barnetråkk (barnetrakk.no)

Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg mandag denne uken. Mange deltok på dette viktige møtet. - Klikk for stort bilde
Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg mandag denne uken. Mange deltok på dette viktige møtet. | Fotograf: Stein Åge Sørlie
Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg. Eivind Sørheim og Tonje Eide hos Norconsult er prosessledere/skoleplanleggere som vil jobbe med brukermedvirkningen utover våren i samarbeid med Kristiansund kommune - Klikk for stort bilde
Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg. Eivind Sørheim og Tonje Eide hos Norconsult er prosessledere/skoleplanleggere som vil jobbe med brukermedvirkningen utover våren i samarbeid med Kristiansund kommune | Fotograf: Stein Åge Sørlie
Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg. Eivind Sørheim og Tonje Eide hos Norconsult er prosessledere/skoleplanleggere som vil jobbe med brukermedvirkningen utover våren i samarbeid med Kristiansund kommune - Klikk for stort bilde
Kick-off brukermedvirkning nye skolebygg. Eivind Sørheim og Tonje Eide hos Norconsult er prosessledere/skoleplanleggere som vil jobbe med brukermedvirkningen utover våren i samarbeid med Kristiansund kommune | Fotograf: Stein Åge Sørlie