Gjennomføringen av prosjektet med nye barneskoler i Kristiansund har startet

0
80
Kommunalsjef for Oppvekst Olaug Haugen, prosjektleder for byggingen av de nye barneskolene Trine Daae Gorseth sammen meg leder for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Henrik Stensønes er utrolig fornøyde med at prosjektet med byggingen av de nye skolene er godt i gang.
Kommunalsjef for Oppvekst Olaug Haugen, prosjektleder for byggingen av de nye barneskolene Trine Daae Gorseth sammen meg leder for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Henrik Stensønes er utrolig fornøyde med at prosjektet med byggingen av de nye skolene er godt i gang.

Det er to nye barneskoler som skal bygges i Kristiansund de kommende år. Prosjektet med å gjennomføre dette arbeidet har kommet godt i gang.

Vedtak om bygging av nye barneskoler

Bystyret i Kristiansund vedtok i 2020 ny skolestruktur, og å bygge to nye barneskoler. I 2021 vedtok bystyret at de nye skolene skal  lokaliseres på  Gomalandet og på Frei. Prosjektorganisasjonen har startet sitt arbeid der både administrasjon, politikere og rektorer deltar. Nå er arbeidet i gang med å gjennomføre bystyrets vedtak.

Målene våre

Å endre skolestrukturen i Kristiansund er en tilpassing til endring i befolkningssammensetningen. Effektmålene for bygging av nye skoler er:

 • En mer hensiktsmessig skolestruktur for barneskolene i Kristiansund
  • Sterkere fagmiljø
  • Mer effektiv skoledrift, og reduserte driftskostnader
  • Bedre fysisk og inkluderende lærings/arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • Skolebygg som er en integrert del av lokalsamfunnet/ bydelen og fremmer aktivitet og deltakelse.
  • Sambruk av funksjoner i bygget og uteområdet
  • Uteområde som fremmer lek, læring, trivsel og trygghet både i og etter skoletiden.
  • Trygg skolevei  
 • Skolebygg med lavt klimaavtrykk og reduserte driftskostnader
  • Gode valg mht klima, energi og miljø
  • Energiløsning
  • Materialvalg
  • Gjenbruk

Vi skaper de nye skolene, sammen

På de 4 berørte skolene Dalabrekka, Gomalandet, Bjerkelund og Rensvik, er det nå ca 70 personer  som jobber sammen med prosjektledelsen og eksterne rådgivere (Norconsult) for å beskrive behov, gode løsninger og ønsker som de nye skolene kan romme. Her jobber lærere, sfo-medarbeidere, byggdriftere, elever, ledere, IT spesialister, tillitsvalgte, verneombud, kultur, forebyggende helse sammen for å utvikle de fremtidsrettede skolene.

I begynnelsen av april hadde vi kick-off brukermedvirkning for de nye barneskolene. I slutten av april hadde vi webinar og rett før helgen var en representativ delegasjon, der også politikere deltok, på studietur til Trondheim for å se på ulike skoler der. Denne uken er det brukermøter på de ulike skolene som skal skje.

Studietur til barneskoler i Trondheim

Skoleplanleggerne fra Norconsult og prosjektleder Trine Daae Gorseth arrangerte studietur til barneskoler i Trondheim forrige uke. De utvalgte barneskolene viste oss tema som; bygningsmaterialer, gjenbruk, variert møblering i rom samt organisering av rom og funksjoner i skolene. Skolene hadde også variasjon i form av at noen var nybygg, rehabilitering av eksisterende bygg og tilbygg. Kommunalsjef Olaug Haugen deltok på studieturen og forteller at det ga mye læring, inspirasjon og mange gode innspill til hvordan utvikle våre nye barneskoler.

Planlagt fremdrift i byggeprosjektene.

Skolene på Dalabrekka og Goma skal slås sammen. Ny skole skal bygges på tomten hvor Gomalandet barneskole er i dag. Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen på Omsundet. 

Følgende prosesser skal foregå i byggeprosjektet: 

 • Ny reguleringsplan for begge tomtene (oppstart vår 2022)
 • Brukermedvirkning på rom- og funksjonsprogram for begge skolene (vår 2022)
 • Prosjektutvikling (oppstart vår 2022)
 • Prosjektering/beskrivelse i forkant av utlysning av entreprise(r) (høst 2022)
 • Gjennomføring av byggeprosjektene (etter vedtatt reguleringsplan og kontrahering av entreprenører)
 • Planlagt ferdigstillelse i tråd med bystyrets vedtak: Goma høst 2025 og Omsundet høst 2026

I tillegg jobbes det i 2022 med organisatoriske tilpassinger sammen med planlegging for midlertidig drift mens Gomalandet bygges ut.

Oppdateringer i prosjektet

Det vil bli informert om det som skjer i prosjektet via hjemmesiden vår samt i sosiale medier. I sosiale medier vil det i hovedsak bli delt filmsnutter og bilder fra det vi holder på med.

Siden Nye barneskoler i Kristiansund vil være den siden vi holder oppdatert og der du som innbygger kan hente det siste fra prosjektet.

Kommunalsjef Oppvekst Olaug Haugen sammen med prosjektleder for prosjektet Trine Daae Gorseth er veldig fornøyd med å være i gang med prosjektet. Det er mange oppgaver som skal løses i riktig rekkefølge. - Klikk for stort bilde

Kommunalsjef Oppvekst Olaug Haugen sammen med prosjektleder for prosjektet Trine Daae Gorseth er veldig fornøyd med å være i gang med prosjektet. Det er mange oppgaver som skal løses i riktig rekkefølge.