Vedtak i Kristiansund bystyre om å signere tjenesteavtalen med Helseplattformen

0
263
Bystyret i Kristiansund vedtok i dag å signere Tjenesteavtalen med Helseplattformen. Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, ordfører Kjell Neergaard, viseadministrerende direktør Helseplattformen Christer Mjåset og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson er godt fornøyd med resultatet av voteringen i dag.
Bystyret i Kristiansund vedtok i dag å signere Tjenesteavtalen med Helseplattformen. Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, ordfører Kjell Neergaard, viseadministrerende direktør Helseplattformen Christer Mjåset og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson er godt fornøyd med resultatet av voteringen i dag.

Bystyret i Kristiansund kommune har i dag vedtatt å signere Tjenesteavtalen med Helseplattformen.

Betydning av signeringen

Denne signeringen av Tjenesteavtalen med Helseplattformen innebærer at kommunen er klar til å starte arbeidet med innføringen av løsningen, og for å ta i denne løsningen i bruk våren 2023. 

Tjenesteavtalen er den endelige avtalen med Helseplattformen AS, og gir oversikt over hva og hvordan systemet skal leveres. Det er også definert hva systemet skal koste og dette har en fast pris.

Ordfører Kjell Neergaard er veldig fornøyd med at dette vedtaket nå blir gjort i Kristiansund bystyre og ser frem til at innføringen av Helseplattformen gir et bedre og mer samordnet helsetilbud til alle innbyggerne i Kristiansund og alle andre kommuner som blir en del av løsningen.

Fakta om Helseplattformen 

Helseplattformen innfører et felles system for elektronisk pasientjournal og administrasjon for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det skal gi bedre arbeidsverktøy for helsepersonell, og bedre informasjonsflyt mellom de ulike tjenestene for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehus og kommuner. 

Helseplattformen er et stort samhandlingsprosjekt på tvers av sykehus, kommuner og fastleger i regionen. Prosjektet drives av selskapet Helseplattformen AS, som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommuner i regionen er invitert inn som medeiere.  

Tjenesteavtalen

Tjenesteavtalen som regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen er klar, og det er dermed en milepæl når den største kommunen på Nordmøre er klar til å signere avtalen. Både kommunedirektøren og kommuneadvokaten i Kristiansund var viktige bidragsytere som sørget for å få på plass avtalen mellom de midtnorske kommunene og Helseplattformen.                                      

Hvorfor Helseplattformen? 

Valget av helseplattformen begrunnes med både demografi, altså at vi får en kraftig økning i behov for kommunale tjenester i årene fremover, ikke bare eldre, men også andre aldersgrupper. I tillegg skal vi starte å bruke HelsaMi, som er en app for innbyggerne. Denne appen inneholder opplysninger, kommunikasjon, timebestillinger og andre helserelaterte opplysninger. 

Kristiansund i Helseplattformen 

 • Vår Kommunedirektør, Arne Ingebrigtsen, har ledet samarbeidsrådet for kommunene siden oppstart. 
 • Kristiansund har to representanter i brukerpanelet til Helseplattformen 
  • Jorunn Bjøringsøy Fagforbundets pensjonistutvalg 
  • Venche Iren Gehse FFO/Norges Fibromyalgi Forbund Møre og Romsdal 
 • Dette rådet skal sikre brukermedvirkning i innføring, drift og videreutvikling av Helseplattformen 
  • Fastlege Christian Vold ved Frei legesenter, sitter i Helseplattformen sitt fastlegeråd. Han representerer Møre og Romsdal legeforening i rådet. 
  • Kristiansund kommune var første kommune i Møre og Romsdal til å gjøre avrop på avtalen med Helseplattformen. I Midt-Norge medførte det at kommunen ble andre kommune etter Indre Fosen? 

Gevinster med Helseplattformen 

Det er mange gevinster med å ta i bruk Helseplattformen. 

 • Betraktelig bedre grunnlag for samhandling mellom alle de ulike aktørene. 
 • Unngår at innbyggere blir bærer av egne pasientopplysninger og at disse må gjenta sin historie til hver ny aktør innbyggeren er innom. 
 • Opplysninger struktureres på en måte som gjør viktige data vesentlig mer tilgjengelig og synlig for andre aktører – f.eks fastleger, helseforetak og andre.
 • Unngå at samme registrering av opplysninger skjer flere ganger .
 • Unngå tid brukt for å finne og verifisere opplysninger .
 • Egen helse tilgjengelig i app for alle innbyggere i Midt-Norge etter innføring for alle. 
 • Papirrutiner blir digitale helsekort for gravide som i dag er gjennomslagsark den gravide selv tar ansvar for 
 • Heve kvalitet på tjenester og reduserer sannsynlighet for feil betraktelig 
 • Øke sikkerhet rundt tilgang til data og sikrere tilgangsstyring. 
 • Vesentlig bedre styringsdata for aktørene som styrer og planlegger tjenester. 
 • Enkel tilgang til anonymiserte data for forskning, som igjen kan gi grunnlag for bedre tjenester. 
Status for kommunene og Helseplattformen (inkl. Romsdal) - Klikk for stort bilde

Status for kommunene og Helseplattformen (inkl. Romsdal) fra og med 12.mai 2022