Brukermedvirkning – nye barneskoler

0
437
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her "bygges" eller man kan også si "plasseres" de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner.

Denne uken jobbes det med å involvere og lytte til de som skal bruke de nye skolene når skolene er ferdige.

Andre runde med brukermedvirkning

Denne uken er det runde nummer to hvor konsulentene fra Norconsult jobber sammen med ulike brukerrepresentanter som skal bruke, drifte eller har interesser tilknyttet nyskolene.

Det er ressurspersoner fra de skolene som skal slåes sammen, samt andre nøkkelfunksjoner som driftspersonell, elevtjenester ol. som nå er involvert i arbeidet. Det er ulike tema som konsulentene ønsker innspill på. Dette for at skolene skal bli best mulig utformet med tanke på lokale forhold og hvordan de forskjellige gruppene ønsker at arbeidsplassen og skolen sin skal være.  

Resultatet, etter flere runder med brukermedvirkning, skal bli et omforent rom- og funksjonsprogram for hver av nyskolene. Dette skal brukes i det videre arbeidet i byggeprosjektet for å tegne ut et illustrert romprogram som påbegynnes etter sommeren.

Denne gangen er tema/brukergrupper delt opp slik:

 • Generelle læringsarealer – Trinnarealer og SFO – Omsundet og Goma
 • Spesialutstyrte læringsarealer (spesialrom/idrett) og fellesarealer – Omsundet og Goma
 • Elevråd Goma
 • Personalarealer
 • Elevtjeneste
 • Utearealer Goma
 • Utearealer Omsundet
 • Elevråd Omsundet
 • Drift og renhold
 • Overordnet brukergruppe Omsundet
 • Overordnet brukergruppe Goma
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer. - Klikk for stort bilde
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer. - Klikk for stort bilde
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her "bygges" eller man kan også si "plasseres" de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner. - Klikk for stort bilde
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her «bygges» eller man kan også si «plasseres» de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner. 
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her "bygges" eller man kan også si "plasseres" de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner. - Klikk for stort bilde
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her «bygges» eller man kan også si «plasseres» de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner. 
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her "bygges" eller man kan også si "plasseres" de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner. - Klikk for stort bilde
Brukermøte nummer 2 er knyttet til generelle læringsarealer på de nye skolene. Her «bygges» eller man kan også si «plasseres» de ulike rommene slik denne gruppen mener er best ut ifra sitt perspektiv. Stort engasjement for å bidra til en fremtidsrettet og god skole for kommende generasjoner.