Veteraninspektør oberst Morten Henriksen i dialogmøte med ledelsen i Kristiansund kommune

0
57
Bilde av deltakerne på møtet med veteraninspektøren.
Enhetsleder Barn, familie og helse Hilde Gustad, kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, varaordfører Berit Marie Frey, veteraninspektør oberst Morten Henriksen, konstituert kultursjef Stein Åge Sørlie og rådgiver Forsvarets veterantjeneste Anne-Margrethe Krogseth

Veteraninspektøren er på besøk rundt om i landet for å snakke om hvordan Forsvaret og kommunene kan samarbeide om å sikre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av våre veteraner. I dag var turen kommet til oss i Kristiansund kommune.

Veteraninspektør oberst Morten Henriksen kom sammen med rådgiver Forsvarets veterantjeneste Anne-Margrethe Krogseth for å ha dialogmøte med kommuneledelsen i Kristiansund. De som representerte kommunen var kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, varaordfører Berit Marie Frey, konstituert kultursjef Stein Åge Sørlie, enhetsleder Barn, familie og helse, Hilde Gustad sammen med veterankontakt Ingunn Strand.

Dialogen var god der kommunen mottok innspill på hvordan arbeidet med veteraner kan gjøres fremover, samt at kommunen fikk stilt noen spørsmål.

Veteranplan for Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har utarbeidet en veteranplan som gjelder fra 2017 til 2023. Den inneholder informasjon om bakgrunn for etableringen av planen, hvordan vi som kommune skal jobbe for å anerkjenne den innsatsen veteraner har bidratt med for samfunnet, hvordan vi som kommune skal bidra til ivaretakelse av veteranene våre og til slutt hvordan vi skal følge veteranene opp etter endt tjeneste. Denne planen skal revideres neste år.

Gjennomførte aktiviteter i Kristiansund

  • Den Nasjonale Veterandagen 8 mai markeres årlig ved at Kristiansund kommune og Veteranforeningene inviterer veteraner fra kommunen til å delta på denne markeringen. 
  • FN-dagen 24.oktober markeres ofte ved at skolene benytter lokale veteraner i undervisningen i forbindelse med FN-dagen. Dette for å synliggjøre Norges bidrag i internasjonale operasjoner.

Ressurser for både kommuner og veteraner

Forsvaret følger sine soldater både før, under og etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Denne oppfølgingen har økt i omfang de siste årene på bakgrunn av at behovet for oppfølging har blitt synliggjort. 

Når tjenestetiden internasjonalt er over, er det nye oppgaver enten i Forsvaret eller i det sivile samfunnet som venter den enkelte. I følge en nylig gjennomført undersøkelse, Afghanistan-undersøkelsen 2020, var det 10% av deltakerne i denne undersøkelsen som rapporterte om psykiske helseplager på undersøkelsestidspunktet.  Og en større andel av de som hadde sluttet i Forsvaret rapporterte om plager, enn de som fortsatt tjenestegjorde i Forsvaret.

For mer informasjon fra Forsvaret om veteraner kan du sjekke ut Forsvarets hjemmesider. Disse sidene er nylig oppdatert med god informasjon om ulike tema som er av relevans både for veteraner og deres familier samt andre som kan komme i kontakt med veteraner i sin hverdag.

Veteransenter på Bæreia

Forsvaret har et eget senter, Forsvarets veteransenter, du som veteran kan benytte deg av, dette gjelder også for din familie. Gjennom året er det ulike arrangementer som gjennomføres. Og dette synes å være populært.

Denne uken er det samling for den yngre garde på Bæreia. Forsvarets veteransenter arrangerer ungdomscampen «Min Tur Ut». Dette er et arrangement for barn av veteraner i alderen 12–15 år.