Geiter på beite i Kolvika

0
195
Kasjmirgeit på beite i lyng og kratt og skog.
5 geiter er nå i Kolvika, der de skal pleie kulturlandskapet. De har 7 mål areal å boltre seg i.

Om du ferdes i Kolvika vil du kanskje møte på en eller flere geiter. De er på «jobb» for å beite ned noe av vegetasjonen.

I helgen fikk 5 geiter nytt beite

Kristiansund kommune har inngått avtale med Håvard S. Nisja om at hans 5 kasjmirgeiter skal beite i Kolvika frem til og med oktober måned i år. Det er 5 kastrerte hanndyr som nå har fått 7 mål utmark å boltre seg i. Når du er på tur i området vil du kanskje møte på dem.

Hils gjerne på geitene, men på deres premisser

Geitene er hyggelige vesener som liker å bli klødd under haken, men ikke på oppå hodet. De liker folk men hold hundene et godt stykke unna.

Geitene er i Kolvika for å rydde i vegetasjonen, slik at du skal ikke gi de noe mat når du hilser på dem. Mat har de nok av siden de er veldig glade i både kvist og løv. De spiser også bark. Noe du vil se etterhvert når de har vært der en stund.

Skadet dyr

Skulle du mot formodning se at en av geitene er skadet, er det flott om du tar kontakt med eieren av geitene Håvard S. Nisja per telefon. Han ser til dyrene ofte og har oversikt over dem via de digitale klavene, men hendelser kan oppstå på kort tid. Han nås på dette mobiltelefonnummeret.

Nofence klaver

Geitene er utstyrt med Nofence klaver, slik at de holder seg på riktig sted til enhver tid.

Rydding av vegetasjon

Kristiansund kommune skal i løpet av høsten få ryddet mer enn det geitene klarer å få til i Kolvika. Dette er blant annet for å gi mer lys ned på de strandområdene som finnes. Denne ryddejobben er planlagt at skal starte etter ferien og badesesongen er over. Noen trær skal bevares og noe kratt og kjerr og noen trær skal ned for å åpne opp området mer.

Statlig sikret område

Deler av Kolvika er det vi betegner som Statlig sikret område. Under kommer en forklaring av hva dette betyr.

Statlig sikrede friluftslivsområder er områder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at disse områdene har blitt sikret for allmennhetens bruk etter at kommuner eller interkommunale friluftsråd har søkt om dette.

Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftslivsutøvelse. De skal forvaltes slik at de ivaretas til dette formålet, og de skal være tilgjengelige og attraktive å bruke.

Kilde: Miljødirektoratet

Arbeidet med å utvikle området til det beste for alle innbyggerne er et godt samarbeid mellom ulike enheter innad i kommunen både for å søke om midler samt den praktiske gjennomføringen av de ulike tiltakene.Previous

Kasjmirgeit som spiser løv i Kolvika. - Klikk for stort bilde
Kasjmirgeit som spiser løv i Kolvika. 
Håvard S. Nisja sammen med sine kasjmirgeiter. - Klikk for stort bilde
Håvard S. Nisja eier 5 kasjmirgeiter som nå har i oppgave å drive landskapspleie i Kolvika.
Håvard S. Nisja sammen med sine kasjmirgeiter. - Klikk for stort bilde
Håvard S. Nisja eier 5 kasjmirgeiter som nå har i oppgave å drive landskapspleie i Kolvika. Blåmann er den som bestemmer i flokken og skal ha mest både av kos og kraftfor. 
Skilt for å informere om at det er geiter på beite i Kolvika. Her finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål til eieren av geitene. - Klikk for stort bilde
Skilt for å informere om at det er geiter på beite i Kolvika. Her finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål til eieren av geitene.