Midlertidig stenging av vei på Storbakken

0
45
Illustrasjon - Midlertidig stenging på Storbakken
Midlertidig stenging på Storbakken

Kommunal vei Storbakken (kv. 62600) stenges midlertidig fra og med onsdag 10. august 2022.

Omkjøringsvei fremgår av vedlagte skiltplan.