Utsmykning ved Sommerro omsorgsbolig

0
95
Kulturenheten, ved kultursjef Torli Skram (til venstre) og fagleder Stein Åge Sørlie (til høyre) gratulerte tekstilkunstner Arna Kristine Lund-Johnsen (midten) med vel utført utsmykning av Sommerro omsorgsboliger. Ingunn Strand
Kulturenheten, ved kultursjef Torli Skram (til venstre) og fagleder Stein Åge Sørlie (til høyre) gratulerte tekstilkunstner Arna Kristine Lund-Johnsen (midten) med vel utført utsmykning av Sommerro omsorgsboliger. Ingunn Strand

Sommerro omsorgsbolig er i ferd med å bli klar til innflytting. Denne uken kom 3 store kunstverk på plass.

Kulturenheten på befaring

Kulturenheten, ved kultursjef Toril Skram og fagleder Stein Åge Sørlie, var denne uken på befaring for å se  kunstverkene ferdig hengt opp ved Sommerro omsorgsboliger.

Kunstkomite i Kristiansund kommune

Det ble for noen år siden etablert en kunstkomite internt i kommunen, som skulle sørge for høy kvalitet på kunsten ved kommunens bygg. Dette medførte at tekstilkunstneren Arna Kristine Lund-Johnsen fikk i oppdrag å lage 3 verk til Sommerro omsorgsboliger. Disse tre verkene er nå på plass i lokalene.

Kunstkomiteen og dens mandat og medlemmer

Kunstkomiteen skal være et besluttende fagorgan for samtlige profesjonelle kunstprosjekter i offentlig rom i kommunal regi. Komiteen skal ha spesielt fokus på helhetlig tenkning om utforming av byens offentlige rom.

Komiteen består av:

  • kunstnerisk leder og rådets leder: Britt Dyrnes
  • kunsthistoriker: Camilla Wiik
  • arkitekt: Idunn Eide Sanden
  • ungdomsrepresentant – skal velges snart
  • kulturenheten: Toril Skram
  • politisk representant Sigve L. Torland (R)

Første gjennomførte prosjekt innenfor dette mandatet

Dette er det første byggeprosjektet til kommunen som blir ferdigstilt etter vedtaket om oppnevning av kunstner til kunstnerisk utsmykking av nye kommunale bygg og tilbygg med kostnadsoverslag på over 10 millioner. Dette betyr at dersom et bygg er estimert til å koste over 10 millioner skal det settes av et beløp til utsmykning budsjettprosessen.

Oppdrag til kunstneren – Arna Kristine Lund -Johnsen

Oppdraget som kunstneren skulle bidra til å løse var både av den kreative og praktiske arten. Kunsten skulle både avhjelpe i forhold til støy samt være en glede for øyet. Det var i tillegg ønskelig at naturen skulle tas med inn i bygget.

Dette har blitt løst med 2 store verk som har skogen som tema og ett ennå større verk som har havet som tema. Kunstneren kunne avsløre at Klubba er inspirasjonen til det blå og største bildet.Previous

Arna Kristine Lund-Johnsen (fra venstre), produktutvikler ved Krivi Vev Monica Tornes, kultursjef Toril Skram og fagleder Stein Åge Sørlie er alle veldig godt fornøyd med den utsmykningsjobben som er gjort her ved Sommerro Omsorgsboliger - Klikk for stort bilde
Arna Kristine Lund-Johnsen (fra venstre), produktutvikler ved Krivi Vev Monica Tornes, kultursjef Toril Skram og fagleder Stein Åge Sørlie er alle veldig godt fornøyd med den utsmykningsjobben som er gjort her ved Sommerro Omsorgsboliger | Fotograf: Ingunn Strand
Produktutvikler ved Krivi Vev, Monica Tornes, er veldig fornøyd med de ferdige produktene som henger ved Sommero Omsorgsboliger. Krivi Vev er de som har vevd "bildene" som Arna Kristine har designet.  - Klikk for stort bilde
Produktutvikler ved Krivi Vev, Monica Tornes, er veldig fornøyd med de ferdige produktene som henger ved Sommero Omsorgsboliger. Krivi Vev er de som har vevd «bildene» som Arna Kristine har designet. | Fotograf: Ingunn Strand
Arna Kristine Lund-Johnsen har hatt jobben med utsmykningen av Sommerro Omsorgsboliger. Her ser du et speilbilde av det blå bildet som er inspirert av Klubba. - Klikk for stort bilde
Arna Kristine Lund-Johnsen har hatt jobben med utsmykningen av Sommerro Omsorgsboliger. Her ser du et speilbilde av det blå bildet som er inspirert av Klubba. | Fotograf: Ingunn Strand