Pårørendedagen er idag

0
64
2 hender over hverandre
Pårørende er viktig for hele samfunnet.

22.september er pårørendedagen.

Pårørende er en viktig ressurs

Som pårørende er du viktig, både for den du er pårørende til, i tillegg til at du er viktig i samfunnsmessig sammenheng. Du kan finne mer informasjon det å være pårørende både nasjonalt og lokalt via linkene under.

Pårørendedagen

Pårørendestøtte i Kristiansund kommune