Fylkeskommunen bevilger 1,5 millioner kroner til trafikksikring på Dale

0
135
Sist torsdag besluttet samferdselsutvalget i fylket å bevilge 1,5 millioner kroner til trafikksikring i dette krysset. Tommel opp og tusen takk sier rektor Knut E. Olsen sammen med Patrick Hauge Morch-Olsen (elevrådsleder), Mikael Olai Moss-Knutsen (nestleder) og Ciljan Magnus Sakshaug-Furseth (sekretær). Ingunn Strand
Sist torsdag besluttet samferdselsutvalget i fylket å bevilge 1,5 millioner kroner til trafikksikring i dette krysset. Tommel opp og tusen takk sier rektor Knut E. Olsen sammen med Patrick Hauge Morch-Olsen (elevrådsleder), Mikael Olai Moss-Knutsen (nestleder) og Ciljan Magnus Sakshaug-Furseth (sekretær).

Sist torsdag besluttet samferdselsutvalget i fylket å bevilge 1,5 millioner kroner til trafikksikring i krysset ABC-veien og Gløsvågveien rett nedenfor Dale barneskole.

Tusen takk til lokalpolitikerne i samferdelsutvalget.

Trafikksikkerhet

FAU, elevråd og ansatte ved Dale barneskole har alltid jobbet med trafikksikkerheten for elevene på Dale barneskole. Dette er byens største barneskole, og barnetallet har steget med over 20 % de siste ti årene. Økt befolkning fører også til økt trafikk, og med etableringen av Pilotveien, vokste trafikkmengden voldsomt, forteller rektor Knut Einar Olsen.

Trafikkpatrulje

7. trinn har i flere år stått trafikkpatrulje ved gangfeltet som ligger i dette krysset, og siden i fjor høst, har foreldre stått sammen med trafikkpatruljen, for å forebygge og observere trafikkbildet. Det er observert en sterk fortetting av trafikken i og rundt krysset, og uforsiktig oppførsel av både gående, syklende og kjørende.

Belønning

I forrige uke ble innsatsen fra alle involverte parter belønnet med bevilgning fra fylket til utbedring av krysset.

Farlige situasjoner

Det har vært flere farlige situasjoner i krysset ved innkjøringen til skolen, fordi dette krysset er svært uoversiktlig.

  • Gangfeltet ligger omtrent midt i krysset.
  • I begge retninger, rett ved krysset, ligger busslommer. Bussene går klokka 08.01, 08.04 og 08.24 mot byen, og mot flyplassen går bussene klokka 07.58 og 08.33.
  • Tidligere gikk en buss via Torvhaugan og tok unna passasjerer derfra, men det gjør den ikke lenger. Nå må alle skoleungdommer og andre busspassasjerer bosatt på Torvhaugan krysse hovedveien for å ta buss i retning byen. Mens trafikken i krysset har blitt fortettet og farligere, valgte altså busselskapet å legge om bussruten, slik at vi fikk mange flere fotgjengere inn i krysset på det tidspunktet barneskoleelevene skal til skolen.
  • ABC-bakken barnehage ligger rett ved dette krysset, og parkeringen til barnehagen strekker seg nesten helt ned til hovedveien.
  • Det er mye biltrafikk opp og ned ABC-veien i forbindelse med henting og levering av barn i barnehagen og på skolen. Veien er smal, og med parkerte biler foran barnehagen, blir det fort trafikkork.

På bakgrunn av dette opprettet derfor FAU en innbyggerhøring på minsak.no, i vår, som raskt fikk over 500 underskrifter.

Dialog for endring av bussruten til Torvhaugan

Rektor Knut E. Olsen sammen med Patrick Hauge Morch-Olsen (elevrådsleder), Mikael Olai Moss-Knutsen (nestleder) og Ciljan Magnus Sakshaug-Furseth (sekretær), midt i det lite trafikksikre krysset på Dale. Men trafikksikkerheten blir det en bedring på til neste år. - Klikk for stort bilde
Rektor Knut E. Olsen sammen med Patrick Hauge Morch-Olsen (elevrådsleder), Mikael Olai Moss-Knutsen (nestleder) og Ciljan Magnus Sakshaug-Furseth (sekretær), midt i det lite trafikksikre krysset på Dale. Men trafikksikkerheten blir det en bedring på til neste år.

Skolens FAU er i dialog med busselskapet om å legge ruta for Dale-bussen via Torvhaugan, slik ruta var tidligere. Det å få bussene til å gå om Torvhaugan, eller i hvert fall en av morgenbussene til å gjøre det, vil redusere antall myke trafikanter i gangfeltet ved skolen, slik at krysset kan bli noe mer oversiktlig og tryggere. Vi håper og tror at busselskapet vil være med på å ta sin del av ansvaret for at Dale-barna skal få en tryggere skolevei, forteller FAU-leder Linda Myrset.