Tid for influensavaksinering

0
169
Skejrmdump fra Folkehelseinstituttets informasjon om Influensavaksine
Illustrasjonsfoto: Kristiansund kommune tilby influensavaksine for utsatte grupper. Bestill time på c19.no Illustrasjon fra FHI

Kristiansund kommune, ved vaksinasjonsteamet, tilbyr vaksinering mot influensa 21. og 22.oktober 2022 i Braatthallen inngang A.

Vaksine mot influensa

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hvem er dette tilbudet for?

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2 
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke 

Fremgangsmåte for å bli vaksinert

 • Bestill time på c19.no
 • Møt opp i Braatthallen, St.hanshaugen 1, inngang A, 5 minutter før ditt tildelte oppmøtetidspunkt
 • Ta med legitimasjon
 • Betaling skjer med kort. Vi kan også ta imot betalingen på Vipps.
  • Pris for vaksinering er 200,- kroner

Anbefaling av vaksine til helsepersonell

Helsepersonell med pasientkontakt anbefales årlig vaksinasjon mot influensa. Arbeidsgiver har ansvar for å tilby vaksine til sine ansatte, samt for å dekke utgifter knyttet til vaksine og administrering av denne (1-3).

Vaksinasjon av helsepersonell er grunngitt i tre hensyn:

 • Beskytte mot alvorlig sykdom og død hos sårbare pasienter ved å hindre smitte fra helsepersonell.
 • Beskytte helsepersonellet selv, samt å redusere sannsynligheten for at de tar med seg smitte hjem til sin omgangskrets.
 • Opprettholde tilstrekkelig beredskap i helseinstitusjonene i influensasesongen, ettersom influensautbrudd medfører en stor ekstra belastning på sykehusene og resten av helsetjenesten.

Der helsepersonell har nær kontakt med pasienter, utgjør en vesentlig del av pasientenes omgang med andre, og/eller dersom helsepersonellet møter sårbare pasienter i sitt daglige virke, er influensavaksinen et viktig tiltak for å redusere sannsynligheten for at helsepersonell smitter sine pasienter.