Miljø

Luktplager i kommunen

Luktplagen skyldes tilførsel av H2S-gass gjennom avløpsvannet som behandles i avløpsrenseanlegget. Luktplagene varierer i intensitet og kan i noen perioder merkes lite....

Oppgraderer Noroddløpya

Kristiansund kommune har satt i gang en oppgradering av Noroddløypa i Folkeparken. Eksisterende tursti skal utbedres. Arbeidet innebærer også...

Jakta på bærekraftsmetoden

Pilotprosjekt tar tak i konkrete bærekraftsutfordringer i Kristiansund, Molde og Ålesund.   Med utgangspunkt i FNs KPI-analyse er de tre bykommunene og fylkeskommunen med...

Vinteren er i full gang. Har du planer om litt hagearbeid?

Beskjæring av trær kan være nødvendig for å opprettholde et tre i en sikker tilstand. Det kan være fjerning av døde grener, for...

Starter riving av gamle Gomalandet skole

I løpet av november vil EN Entreprenør AS på oppdrag fra Kristiansund kommune starte opp rivearbeider på Goma. I løpet av vinteren skal gamle...

Da byen tok helt av

Kronikk: Helge Hegerberg, rådgiver olje og energi Kristiansund kommune Det som skjedde 30. juni 1970 er den største hendelsen...

Nyheter fra kommunalteknikk

Her kan dere se nyhetsbrev for januar fra kommunalteknikk. Overføringsanlegg avløp Innlandet samt nytt lokalt VA-nett

Vil du være med på den store dugnaden mot marin forsøpling?

På Kystlotteriets nye rydde-stasjoner ved pumpestasjonen i Karihola og Annas fotspor på Sommerro finner du sekker, wire og lodd til utfylling for...

HMS-dagen – 28.04

I går, onsdag 28. April, var verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (FNs arbeidsmiljødag) . Denne dagen settes det fokus på sikre god...