Miljø

Oppgraderer Noroddløpya

Kristiansund kommune har satt i gang en oppgradering av Noroddløypa i Folkeparken. Eksisterende tursti skal utbedres. Arbeidet innebærer også...

Vågen stengt i korte perioder

Nordmøre museum skal fredag og lørdag sette ut båter i Mellemverftet. Vågen vil derfor i perioder være stengt for myke trafikanter, og disse henvises...