Nyheter

Nyheter fra Kristiansund kommune

Nå kan du søke om barnehageplass i Kristiansund kommune

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette omfatter...

Komfyrvakt redder liv!

Fersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykninger til boliger i Møre og Romsdal i 2018. Hele 40 prosent av...

Finn en venn!

Flyktning- og innvandrertjenesten har sammen med Kristiansund voksenopplæring startet kampanjen "Finn en venn" hvor vi ønsker å rekruttere nye venner til våre...

Badeland og idrettshall åpner i morgen

Atlanten idrettspark åpner fra tirsdag 12. februar. Vannprøver viser nå at legionellabakterien er borte. Det har vært funnet Legionella...

Status spareprosjektet 2020 – 2022

Alle de tre gruppene har etablert seg med hvert sitt «team» med bruk av et felles digitalt prosjektsted. Der utveksles og lagres diverse info,...

Hvorfor har Kristiansund kommune 1500 avvik?

I forbifarten overhørte jeg akkurat en samtale om at «kommunen har brutt loven» 46 ganger. Da gikk det opp for meg at...

Spekulasjoner i media skaper usikkerhet

Tidens Krav hadde 10. januar en spekulativ artikkel om to av kommunens barnehager. Avisen går langt i å spekulere på fremtiden til...

Mulig åpning i neste uke

Badeland og Idrettshallen har vært stengt siden 24. januar. Nå melder kommunelegen at anlegget kan kanskje åpne igjen neste uke.

Endring av forebyggende helsetjenester for eldre

Politiske prioriteringer og nasjonale føringer gjør at det nå gjennomføres en omstrukturering av tjenestetilbudet for eldre drevet av kommunen. Bystyrets...

25 års jubileum for Nyttårsballet

Lørdag 26.januar kunne vi ønske velkommen til 170 gjester til feiring av 25 års jubileum for nyttårsballet. Vi...