Nyheter

Nyheter fra Kristiansund kommune

Nå kan du søke om barnehageplass i Kristiansund kommune

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette omfatter...

Kortversjonen til bystyremøte

Bystyret møtes igjen 6. november klokken 13.00 i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne...

Forbereder stenging av kommunegrensen – ber om bistand fra innbyggerne

Kristiansund kommune gjør forberedelser for å stenge grensene til kommunen for å hindre spredning av koronaviruset. Som et ledd i forberedelsene ønsker kommunen tilbakemeldinger...

Forventer økt luftforurensing

Når været er stille forventer vi en periode med moderat luftforurensning over en del av byen. I trafikkerte områder kan luftforurensningen bli...

Åpnet Friskhallen

Storhaugen helsehus åpnet i dag Friskhallen. Det gamle vedlageret er omskapt til en moderne treningshall. - En viktig dag for Storhaugen helsehus,...

Kristiansund kommune har fått veteranplan

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok den 10. januar en Veteranplan for Kristiansund kommune. Denne skal være en delutredning i forbindelse...

Felles barnevernvakt fra 1. desember

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. Barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide...

Skal utbedre gangbro

Statens vegvesen starter i dag med renovering av gangbroa over riksvei 70 på Nordlandet. Veien vil i perioder bli stengt.

Oppgradering av infrastruktur på Goma

Kristiansund kommune skal utføre gravearbeider på Goma for å legge ny pumpeledning som skal føre spillvann fra Nordlandet til renseanlegget på...

Hvorfor har Kristiansund kommune 1500 avvik?

I forbifarten overhørte jeg akkurat en samtale om at «kommunen har brutt loven» 46 ganger. Da gikk det opp for meg at...