Nyheter

Nyheter fra Kristiansund kommune

Oppgradering av infrastruktur på Goma

Kristiansund kommune skal utføre gravearbeider på Goma for å legge ny pumpeledning som skal føre spillvann fra Nordlandet til renseanlegget på...

Sending fra rådhuset tirsdag 7. april

https://youtu.be/dwsdm5nqQOE Her er dagens sending på video. https://soundcloud.com/user-148572153/7april Her er dagens podkast av sendingen.

Status renovering av Atlanten stadion

Kristiansund kommune har blitt fakturert for fjerning og deponering av ca 1350 tonn betong fra Atlanten stadion. Dette er ca 1300 tonn...

Annerledes 17. mai også i Kristiansund

Mange av de tradisjonelle elementene i feiringen her i Kristiansund kan ikke gjennomføres på vanlig måte, men blir tilgjengelig på digitale plattformer...

#bryggeneiksu

Foto-konkurranse Bryggene i Kristiansund; en foto-konkurransen der alle kan delta, i perioden mellom 1. mai og 20....

Vinteren er i full gang. Har du planer om litt hagearbeid?

Beskjæring av trær kan være nødvendig for å opprettholde et tre i en sikker tilstand. Det kan være fjerning av døde grener, for...

Starter vaksinering av hjemmeboende eldre

Neste uke starter Kristiansund kommune med vaksinering av de aller eldste hjemmeboende. Denne vaksineringen vil foregå primært i bil som drive-through...

Nå kan du søke om barnehageplass i Kristiansund kommune

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette omfatter...

Samles i nytt renovasjonsselskap

Nordmøre og Trøndelag samles om et nytt renovasjonsselskap. Det nye miljøselskapet ReMidt IKS har fått klarsignal fra samtlige 21 eierkommuner. Trygve...

– Stor takk til alle som har bidratt

Både Kristiansund kommune og helseforetaket har fått mye smittevernutstyr fra bedrifter og foreninger. Bidragene har vært avgjørende for måten vi har håndtert...