Teknikk

Kart Gomagata

Midlertidig oppheving av enveiskjørt, og innføring av midlertidig parkeringsforbud

Ifbm. anleggsarbeidene i Freiveien, så er det gjort midlertidig endring på skilting. Blant annet er det åpnet for toveiskjøring i Gomagata mellom Gomagata 2...
Illustrasjon av planlagt hundeluftegård

Hundeluftegård i Kristiansund kommune

Mandag, 27. september starter arbeidet med hundepark i Myra. Bystyret vedtok at det skal etableres hundepark i kommunen. Det er...

Luktplager i kommunen

Luktplagen skyldes tilførsel av H2S-gass gjennom avløpsvannet som behandles i avløpsrenseanlegget. Luktplagene varierer i intensitet og kan i noen perioder merkes lite....

Ruster opp Carolines plass

Kristiansund kommune har nå startet arbeidet med opprusting av grøntanlegget på Carolines plass. Det skal anlegges en hellelagt sti over...

Starter riving av gamle Gomalandet skole

I løpet av november vil EN Entreprenør AS på oppdrag fra Kristiansund kommune starte opp rivearbeider på Goma. I løpet av vinteren skal gamle...

Kunngjøring av gebyrforskrift for vann- og avløpstjenester

Kristiansund bystyre vedtok 1. oktober i sak 79/20 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.Forskriften gjelder bestemmelser for beregning...

Vinterskilting av kommunale veier 2020 -2021

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale...

Endringer i tilbudet byggesak

Avdelingen byggesak har utfordringer med bemanningen for tiden. For å holde fristene for vanlig saksbehandlingen, må vi endre litt på tilbudet til...

Da byen tok helt av

Kronikk: Helge Hegerberg, rådgiver olje og energi Kristiansund kommune Det som skjedde 30. juni 1970 er den største hendelsen...

Optimisme etter oljefunn

Det er optimisme i Wintershall Dea Norge om funnet i Bergknapp. «Funnstedet ligger godt til i forhold til Maria-feltet med...