Teknikk

Anleggsarbeidet på Innlandet

Arbeidet med å få kloakkvannet fra Innlandet og til Hagelin renseanlegg gjør at det pågår omfattende anleggsarbeid på Innlandet. Det jobbes på...

Byggebransjen og byggesak

I samarbeid med Kristiansund og Nordmøre næringsforum inviterer vi til frokostmøte. Tema for møtet er kommende investeringsprosjekter, og hvordan samarbeid byggesak og...

Graving i Nedre Enggate

I Nedre Enggate må gatelyskabelen skiftes ut og arbeidene med dette starter 2. mai. I  tillegg skal det skiftes ut...

Minnelig løsning i Atlanten-saken

Tvist mellom Kristiansund Kommune og Mekvik Maskin AS – minnelig løsning. Det er i dag inngått avtale om...

Nytt gatelys i Industriveien

I Industriveien, fra Rørgata og til rundkjøring  ved BilXtra, skal det settes opp nye energibesparende led-gatelys. Stolpene skal flyttes fra midtrabatten og...

Oppgradering av infrastruktur på Goma

Kristiansund kommune skal utføre gravearbeider på Goma for å legge ny pumpeledning som skal føre spillvann fra Nordlandet til renseanlegget på...

Har du tenkt å rydde strender i år?

Vi rydder strender som aldri før og er straks klar for årets ryddeaksjon. Nå inviterer Kristiansund kommune, NIR og Clean Shores innbyggerne...

Har du planer om et byggeprosjekt?

Byggesaksavdelingen arrangerer temakveld. Skal du bygge platting eller levegg? Lurer du på om du kan føre opp hagestua...

HMS-pris til kommunalteknikk

Kommunalteknikk fikk i går HMS-prisen for 2019 i Kristiansund kommune. Kommunes arbeidsmiljøutvalg hadde fått inn tre forslag til HMS-prisen.

Første del av bypakken nå til offentlig ettersyn

Første del av bypakken til Kristiansund er nå ute på høring og offentlig ettersyn. 14. mars inviteres det til orienteringsmøte på Rensvik...