Teknikk

Endring i kjøremønster Seivika

Fra mandag 18. februar og i to uker framover blir det noen endringer for reisende mellom Seivika og Tømmervåg på fv. 680.

Nyheter fra kommunalteknikk

Her kan dere se nyhetsbrev for januar fra kommunalteknikk. Overføringsanlegg avløp Innlandet samt nytt lokalt VA-nett

Har du planer om et byggeprosjekt?

Byggesaksavdelingen arrangerer temakveld. Skal du bygge platting eller levegg? Lurer du på om du kan føre opp hagestua...

Mønsås for Nye Rokilde

I dag inviterte Kristiansund kommune til mønsås for Nye Rokilde. Dette betyr at prosjektet ligger foran tidsskjema. Nye Rokilde...

Signerte samarbeidsavtale

Kristiansund kommune og Måsøval fiskeoppdrett signerte denne uken en samarbeidsavtale om visningssenter tilknyttet Campus Kristiansund. Avtalen ble signert på Måsøval sitt hovedkontor...

Bolgneset -høring og offentlig ettersyn

R-293 - BOLGNESET NÆRINGSOMRÅDE, detaljregulering med konsekvensutredning, høring og offentlig ettersyn Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 11.4.2019...

Redusert kapasitet på innfartsveiene i Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune skal sikre store deler av Kranaveien med nytt rekkverk. Fra 3. februar blir veien enveiskjørt og det...

Folkemøte om ny brannstasjon

Bystyret har vedtatt at ny brannstasjon for Kristiansund skal bygges på Goma. 31. januar inviterer Kristiansund kommune til folkemøte om den nye...

Første del av bypakken nå til offentlig ettersyn

Første del av bypakken til Kristiansund er nå ute på høring og offentlig ettersyn. 14. mars inviteres det til orienteringsmøte på Rensvik...

Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbud på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi...