Skole

Gode resultater for Jobbsjansen i 2018

Prosjektet Jobbsjansen, som drives i regi av Kristiansund voksenopplæring, oppnådde meget gode resultater i 2018. Prosjektet har fra Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet ...

Allanengen skole sitt 5. trinn har inntatt bystyresalen

Torsdag 8.november skal elever fra femte trinn ved Allanengen skole inntatt Kristiansund rådhus hvor Gry Fuglset fra Skatteetaten veileder elevene i opplegget «Vårt Lokalsamfunn» Gjennom...

Kompetansemidler til voksenopplæringen

Kristiansund voksenopplæring er belønnet med kompetansehevingsmidler fra Direktoratet for Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling i høyere Utdanning (DIKU). DIKU er et er nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som...