Beredskap

Delta i folkehelseundersøkelsen for Kristiansund

Den 1. februar fikk 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn skal brukes...

Nytt smittetilfelle i Kristiansund

Kristiansund kommune har i dag fått ett nytt positivt tilfelle av koronaviruset. Personen som i dag testet positivt, har vært i utlandet og dermed...

Nytt positivt smittetilfelle

Kristiansund kommune har i dag mottatt ett nytt positivt smittetilfelle. Personen har vært i karantene etter ankomst fra utlandet. Smittesporingen har avdekket to nærkontakter,...
Portrett Askill Iversen Sandvik

Strammer reglene

Smittesituasjonen på deler av Østlandet medfører at Kristiansund kommune strammer inn på reglene etter besøk i disse kommunene. Egne ansatte som jobber i helse-...
Ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik

Ber innbyggerne om hjelp

Den pågående smittesituasjonen i Oslo-området gjør at ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik kommer med en sterk oppfordring til befolkningen om testing.

Starter vaksinering av hjemmeboende eldre

Neste uke starter Kristiansund kommune med vaksinering av de aller eldste hjemmeboende. Denne vaksineringen vil foregå primært i bil som drive-through...

Nye skjenkeregler

Regjeringen har innført nye nasjonale skjenkeregler som gjelder fra 21. januar kl. 24.00. Kristiansund har en smittesituasjon som gjør at kommuneoverlegen ikke har grunn...

Ungdomsskolene til gult nivå

Ungdomsskolene i Kristiansund går til gult nivå etter trafikklysmodellen førstkommende onsdag (20. januar). Organiseringen kan variere noe mellom skolene denne uken. Barnehagene og barneskolene...

Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og...

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det...

Opphever lokale restriksjoner

Kriseledelsen i Kristiansund har i ettermiddag besluttet å oppheve strenge, lokale restriksjoner. Samtidig senkes beredskapsnivået til gult nivå. Smittesituasjonen er nå under kontroll i...