Nedtapping av Bolgavatnet i 2020

0
687

Etter pålegg frå NVE skal Kristiansund kommune gjennom sommeren 2020 utføre et større oppgraderingsarbeid på damanlegget i Bolgavatnet.

I den sammenheng er det nødvendig å tappe ned dammen til under den tettende konstruksjon, mens arbeidet pågår. Da mengden vann er betydelig, er det nødvendig å begynne nedtappingen i god tid før anleggsarbeidet.

Med oppstart 1. april 2020 er det funnet nødvendig å starte nedtappingen straks på nyåret 2020.

Gjennom hele 2020 må det derfor påregnes betydelig lavere vannstand enn vanlig i Bolgavatnet, med de ulempene dette medfører. Nedtappingen føre til at isen på vannet vil være særlig utrygg, og kommunen frarår enhver å bevege seg ut på isen.