Klare for å samarbeide om et nytt og moderne DMS

0
169
Stor interesse for nytt DMS blant de ansatte ved sykehuset i Kristiansund. Onsdag var det dialogmøte.


– De ansatte er ivrige for å komme i gang med å planlegge det nye DMS Kristiansund, sier seksjonsleder Birgitte Arnøy etter et dialogmøte på sykehuset.

Prosjektleder for DMS-prosjektet i Kristiansund, Joakim Varvin, inviterte onsdag til dialogmøte på Kristiansund sykehus. Formålet var å gi informasjon om det planlagte DMS-et, oppsummere arbeidet så langt, samt å fortelle om planen for det videre arbeidet. 

– Det ble et konstruktivt møte, og det var veldig kjekt at så mange møtte. De frammøtte ønsket fremdrift i prosjektet og å få beslutninger/avklaringer knyttet til innhold, og hvordan det vil påvirke arbeidshverdagen til hver enkelt, sier Joakim Varvin.

Som kjent skal 80 prosent av aktiviteten i sykehuset videreføres. Dette betyr at de fleste ansatte blir med videre i Kristiansund. Ansatte har derfor et behov for å få informasjon om hvilke funksjoner som blir værende og hvilke funksjoner som skal endres.

Seksjonsleder for operasjon, Birgitte Arnøy ved sykehuset i Kristiansund, var til stede på møtet, og hun mener det var positivt med et dialogmøte. 

– De ansatte ønsker tydelige svar på hva som skal skje framover, men de viste også forståelse for at det er mye som enda ikke er vedtatt, sier Arnøy. – Vi fikk god informasjon om prosessene fremover og mitt inntrykk er at alle er ivrige på å komme i gang og ikke minst delta i arbeidet.

Hun legger til at flere hadde konkrete spørsmål knyttet til turnus og arbeidsforhold i samdrift med det nye sykehuset på Hjelset; som hvor mange skal arbeide ved DMS-et og skal man arbeide på Hjelset eller i Kristiansund? 

Engasjementet under dialogmøtet var veldig bra. Det er ikke like lett, så tidlig i fasen, å ha alle svarene på plass. Mye avhenger av dialogfasen til sykehuset på Hjelset, som skal være ferdig i løpet av neste høst/vinter. Prosjektleder Varvin er godt fornøyd med at det blir stilt spørsmål og at ansatte er engasjerte. Varvin sier at i løpet av ett års tid vil mye mer være avklart og at han da vil kunne gi bedre svar.


– Jeg opplever et stort og godt engasjement rundt DMS-et fra de ansatte ved Kristiansund sykehus. Det er mange flinke mennesker som brenner for faget sitt og som vil utvikle helsetjenestene til beste for pasientene.  Med et slikt engasjement er jeg veldig optimistisk i forhold til realisering av et moderne DMS i Kristiansund, utdyper Varvin.

Det kom også fram på møtet et ønske om et annet navn på DMS-et enn det som brukes i dag, noe Varvin har fått med seg og tenkt litt rundt.

– Kanskje skal vi utlyse en navnekonkurranse, sier han, og legger til det i alle fall skal etableres en nettside, og flere andre kanaler for å gi best mulig informasjon ut til ansatte, pasienter og publikum etterhvert som prosjektet går fremover.