Varsler ekstremvær fredag

0
516

Meteorologisk Institutt varsler mulighet for svært kraftig vind på fredag. Utpå dagen fredag er et stormsenter ventet inn mot kysten et sted mellom Trondheim og Lofoten. Vinden er ventet å øke til sørvest full storm på kysten, og natt til lørdag dreiende nordvest. I forbindelse med stormsenteret ventes vindkast opp mot 35 m/s innover land.

Vi ber om at dere sikrer løse gjenstander fra hus og hjem. Kristiansund kommune oppfordrer også bedrifter å ta nødvendige grep for å sikre sine eiendeler. Vi ber spesielt om at byggeprosjekter sikres godt.

Dette sier Meteorologisk Institutt om oransje varsel:
Vi utsteder oransje farevarsel når vi venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. Du oppfordres i alle tilfeller å utføre tiltak som kan begrense skadeomfanget. Vi kan også utstede oransje farevarsel dersom konsekvensene kan bli ekstreme, men usikkerheten er litt for stor til at vi vil utstede rødt farevarsel. Nærliggende områder vil ofte få gult farevarsel.