Kristiansund kommune vil tilby fagbrev på jobb

0
94
Kompetanseleder Astri Sjåvik, ordfører Kjell Neergaard og Liv Kristin Lervik fra opplæringskontoret oppfordrer til å komme på informasjonsmøte. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Barnekullene vil gå ned i årene som kommer, noe som betyr færre ansatte i barnehage og skole. I den andre enden er behovet sterkt økende for ansatte i helse- og omsorgsyrkene. Dette gjør at Kristiansund kommune går nye veier for å møte utfordringene.

Som den første kommunen i Møre og Romsdal, vil derfor Kristiansund kommune tilby ansatte som står i fare for overtallighet, mulighet for å ta fagbrev på jobb.

-Vi har svært mange dyktige ansatte, og noen av disse står dessverre i fare for å bli overtallige. Dette er en gylden mulighet for å gjøre karrierebytte, sier ordfører Kjell Neergaard. Innenfor helse- og omsorg er behovet for varme hender sterkt økende, og dette vil være vedvarende. Jeg vil derfor oppfordre til å komme på informasjonsmøtet i bystyresalen.

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fagbrev for voksne som allerede er i arbeid og som har en arbeidsavtale med kommunen. Under utdanningen vil den ansatte beholde lønna, og vel fullføring av utdanningen vil lønna øke!

Utdanningen som tilbys gjennom fagbrev på jobb er i helsearbeiderfaget. Kristiansund kommune vil i løpet av januar holde et informasjonsmøte i bystyresalen for de som kan være interessert.

Det kan være de som er overtallige i kommunens innsparingsprosjekt, og det kan være de som allerede har stilling i kommunen som ønsker å ta et fagbrev i helsearbeiderfaget. For ansatte som er overtallige innen oppvekst og teknisk sektor kan dette være en mulighet for fortsatt ansettelse innen kommunens pleie- og omsorgstjeneste. 

Som kjent er Kristiansund kommune i et stramt innsparingsprosjekt, men samtidig er det behov for arbeidskraft innen pleie og omsorgstjenestene. Derfor vil nå kommunen tilby denne utdanningen.

Det legges opp til et utdanningsløp hvor deltaker er under utdanning i inntil fire år, samtidig som de ansatte er i jobb. Aktuelle kandidater vil få lærekontrakt og veileder underveis i løpet. Likeså legges det opp til teori en dag per uke knyttet til utdanningen i to år. Selve utdanningsløpet kan ta inntil fire år, avhengig av tidligere praksis og tidligere skolegang.

Vi oppfordrer alle med arbeidsavtale i Kristiansund kommune som er interessert til å komme på infomøte. På dette møtet legges det også opp til korte samtaler med de enkelte for å gi råd og veiledning om den mest hensiktsmessige veien til fagbrevet. 

Informasjonsmøtet blir avholdt i bystyresalen 15. januar:
Møte 1: kl. 11.00 – 15.00
Møte 2: kl. 17.00 – 20.00