Graving i Vågebakken

0
514

I forbindelse med feil på gatelyskabelen, etablering av nytt gatelys og legging av fiber, vil det bli graving i Vågebakken fra 13. januar klokken 08.00.

Under arbeidene på dagtid vil gata bli stengt for gjennomkjøring. Avhengig av hvor det graves, må de som bor eller har næringsvirksomhet i gata enten benytte tilkomst fra Fosnagata eller Hauggata. Dette vil bli skiltet.

På kveldstid vil gata bli åpen for gjennomkjøring.

Gående og syklende vil kunne passere graveområdet på dagtid.

Arbeidet antas å være ferdig 24. januar med unntak av asfaltering.