Fem lisenser tildelt Okea

0
129
Okea var på "bli-kjent"-møte med politikere og administrasjon. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

OKEA ASA har blitt tildelt 5 nye lisenser på norsk kontinentalsokkel av Olje- og energidepartementet under tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2019, noe som styrker selskapets posisjon rundt de viktige produksjons- og utviklingssentralene Draugen og Grevling, henholdsvis i Norskehavet og Nordsjøen.

To av de tildelte områdene er nye lisenser der OKEA vil være en partner, de tre andre er arealutvidelser av eksisterende lisenser, hvorav to drives av OKEA.

Produksjonslisens (PL) 1060 ligger nordvest for det OKEA-opererte Draugen-feltet og inkluderer Galtvort gassfunn. Arbeidsprogrammet inkluderer en fast brønn på utsiktene i lisensen som vil bli operert av Equinor. PL1034 ligger sør-øst for PL973 der det pågår leteaktiviteter for å støtte utviklingsprosjektet Grevling, som drives av OKEA.

De tre lisensutvidelsene gir ytterligere potensielle områder til lisensen Draugen (PL093), Mistral (PL1003) og Grevling (PL973).

– Vi er veldig fornøyd med disse prisene som styrker OKEAs lisensportefølje rundt vårt nøkkelopererte aktiva Draugen, der vi har en ambisjon om å videreutvikle nærområdet, samt forlenge levetiden til selve eiendelen, kommenterer Andrew McCann, SVP Undergrunn i OKEA. – I tillegg vil ytterligere letemuligheter i Grevling-området styrke saken for å utvikle et oljeproduksjonssenter der.

Mer informasjon om tildelingen finner du her.