Seks bedrifter fikk miljøsertifisering

0
172

Onsdag fikk seks nye bedrifter i Kristiansund Miljøfyrtårn-sertifisering. RK Anlegg på Frei er første entreprenør i Møre og Romsdal som tar sertifiseringen.

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

81 prosent av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. 

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

-Vi gikk i gang med sertifiseringen fordi vi ønsker å være annerledes. Dessuten trenger vår bransje et bedre omdømme, sa Roy Nordli i RK Anlegg.

Onsdag fikk følgende bedrifter sertifiseringen i en seremoni på rådhuset:
Låssenteret AS
Elektroservice AS
Strand og Stubø AS
Electro Team AS
RK Anlegg AS
Teno Astro AS

Om du ønsker at din bedrift skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert, kan du lese mer om dette her.