Fruktbart møte med Frøya kommune

0
137
Ordfører Kristin Furunes Strømskag og ordfører Kjell Neergaard fant tonen på møtet. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Ordfører Kjell Neergaard inviterte i forrige uke Frøya kommune til et uformelt «bli kjent»- møte. Dette ga mersmak for begge kystkommunene.

I forbindelse med signeringen av samarbeidsavtalen med Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon til campus, hadde ordføreren bedt om et møte med Frøya kommune. Hensikten var å bli kjent med den nye politiske ledelsen, samt å sondere terrenget for nytt samarbeid. Det ble svært vellykket, og begge partene ønsker å fortsette kontakten.

-Det var spennende å høre om hvordan Kristiansund fant handlingsrom til nyskapning og innovasjon til tross for nedgangstider. Vi håper å kunne dra gjensidig nytte av hverandre fremover, både i forhold til næringsliv og forskning/utdanning, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag på Frøya.

Hun trekker også fram de tette båndene som har eksistert mellom de to kommunene historisk, og at dette er noe som kan være viktig også i tiden som kommer.

-Vi har mye til felles og vi er begge utkanter i egne fylker. Jeg tror vi må styrke båndene på tvers av grensene med gode naboer som har lik kultur og mye likt på næring. Sammen kan vi bare bli sterkere, sier ordfører Kjell Neergaard.

Fra Kristiansund kommune stilte ordfører Kjell Neergaard, olje- og energirådgiver Helge Hegerberg og kommunikasjonssjef Tore Lyngvær. Frøya kommune stilte med ordfører Kristin Furunes Strømskag, konstituert rådmann Beathe Sandvik Meland og næringsrådgiver Nils Jørgen Karlsen.