Redusert kapasitet på innfartsveiene i Kristiansund

0
449
Prosjektet starter med at 216 meter rekkverk opp bakken fra Gassverktomta blir skiftet ut. Denne jobben vil vare ut april.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal sikre store deler av Kranaveien med nytt rekkverk. Fra 3. februar blir veien enveiskjørt og det er bare mulig å kjøre ut av sentrum.

Det nye rekkverket må ha godt feste for å fungere slik det skal. Seksjon for seksjon skal det gamle betongfortauet hakkes opp og fjernes. Deretter skal det byttes ut masse, før det blir satt opp ny forskaling, armert og støpt opp fortau som det nye rekkverket skal festest i. 

Entreprenøren må bruke det ene kjørefeltet til rigg og maskiner. Derfor blir det enveiskjøring og bare mulig å kjøre ut av byen.

– Reis kollektivt

– Om alle som kjører Kranaveien inn til sentrum bruker rv. 70 som alternativ, vil trafikken mot sentrum i Langveien øke med opp mot 2500 biler bare mellom klokka 07 og 17. Det vil gi lange køer og i verste fall korke trafikken helt. Derfor vil vi oppfordre sterkt om at de som kan reise med sundbåten eller bussen gjør det. Det vil bidra til at alle kommer seg lettere fram dit de skal, seier byggeleder Hallvard Rangnes i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Myke trafikanter

Arbeidet skaper også hindringer for de som går og sykler. Disse blir leda ned til Vågen og gjennom Mellemværftet. Her vil det bli rydda snø og strødd om det blir nødvendig i vinter.

Har vurdert alternativ

Fylkeskommunen har sammen med Statens vegvesen vurdert trafikktallene og ulike alternativ for trafikkavvikling. Det ligger ikke til rette for lysregulering fordi strekningen rett og slett er for lang. Det vil gi lang ventetid og det vil fort gi lange køer som igjen vil hindre trafikken på sideveinettet. 

Det er også vurdert å snu enveiskjøringen morgen og kveld, men trafikktallene viser at trafikken inn og ut av sentrum er relativt lik på morgenene og høyere ut fra sentrum på ettermiddagen. Derfor er det valgt å ha enveiskjøringa ut fra sentrum hele døgnet.

Hvordan reise kollektivt?

Reiseplanleggeren til Fram inneholder alle bussruter og rutene til sundbåten. Legg inn hvor du skal reise fra og til, så vil du få oversikt både buss- og sundbåtruter. Det er gratis å reise med sundbåten ut mai. Velger du å ta bussen, vil det raskt lønne seg å kjøpe periodebillett (30-dager). For voksne koster det 460 kr fra Omsundbrua og inn til sentrum og 725 kr innenfor hele Kristiansund kommune. 

Meir informasjon på nettsidene til Fram. 

Arbeid i to faser

Prosjektet starter med at 216 meter rekkverk opp bakken fra Gassverktomta blir skifta ut. Denne jobben vil vare ut april. 

Parallelt blir det jobba med planlegginga av fase 2, som er de 230 metrene som er nærmest Vågen. Målet er å starte her når fase 1 er ferdig, men dårligere kvalitet på murer og tilkomst til eiendommer gjør planleggingen og gjennomføringen mer komplisert. Veien slik vi kjenner den i dag ble bygd for om lag 70 år siden og det finnes lite dokumentasjon som beskriver hvordan veien utenom bruene er bygd opp. Derfor er erfaringene i starten av fase 1 også viktige for planlegginga av fase 2. 

– Målet vårt er å jobbe sammenhengende. Trafikantene må derfor forberede seg på enveiskjøring i en lengre periode. Hvor lenge må vi få komme tilbake til når vi har komet lengre i planleggingen av den andre fasen i arbeidet, seier byggeleder Hallvard Rangnes. 

På midten ligg Kranaveien i hovedsak på bruer som ikke er i god nok stand til å kunne støype på og montere nytt rekkverk. Det blir jobba med å vurdere ulike løsninger for denne delen. Her er det inntil videre sikret med et mobilt stålrekkverk.