Nedleggelse av Blåskjellet barnehage

0
183
Child walking in water

Blåskjellet barnehage er en privateid barnehage på Goma, og driftes i Goma Idrettslag sine lokaler. Barnehagen ble etablert som ordinær barnehage i 1999.

Blåskjellet barnehage har per i dag 19 barn som bruker en barnehageplass.

Eier av barnehagen har besluttet å avvikle driften og barnehagen legges dermed ned fra 01.05.2020.

I følge barnehagelovens § 8 har kommunen ansvar for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Kristiansund kommune tilbyr nye barnehageplasser for disse barna i kommunale barnehager fra 01.05.2020, slik at alle barna beholder en barnehageplass.