Fastlegehjemmel med etableringstilskudd ved Bryggen medisinske senter

0
157

Bryggen medisinske senter er lokalisert sentralt i Kristiansund sentrum nede ved havnen i lyse og moderne lokaler. Senteret har 4 leger og 3 medarbeidere, og har avtale med NTNU om praksisplasser for medisinstudenter. Legesenteret er IA –bedrift. Bryggen medisinske senter bruker System X journalsystem. Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede og det er parkeringsmuligheter for pasienter. Ansatte har parkeringsavtale med utleier.

Det er ledig fastlegehjemmel lokalisert til Bryggen medisinske senter med tiltredelse snarest eller etter avtale. Listestørrelsen er på 800 pasienter.

Kommunale legeoppgaver

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov.
Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert ved Kristiansund sykehus. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er under utvikling.


Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.

Kvalifikasjonskrav

Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:

  • godt utviklede samarbeidsevner
  • gode kommunikasjonsferdigheter
  • fleksibilitet og arbeidskapasitet
  • personlige egnethet
  • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.

Øvrige vilkår

For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Ved overtakelse av hjemmel gis det etableringstilskudd på 250 000,-.

Årsvikariat kan inngås dersom hjemmel ikke besettes fast.

Søknad

Søknad må sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.
Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/etnisk bakgrunn.
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

SØKNADSFRIST: 24.02.20

Kontaktpersoner:

Astrid Kreyberg Grødal, astrid.grodal@kristiansund.kommune.no

tlf. 71 57 54 30

Liv Elin Alnæs Vikene, livelinav@gmail.com

Søk her:
https://kristiansund.easycruit.com/vacancy/2442535/182037?iso=no