Solid overskudd for Kristiansund kommune

0
398
Rådmann Arne Ingebrigtsen og økonomisjef Martin Gjendem Mortensen deltar på møtene i kveld. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Regnskapet for 2019 i Kristiansund kommune er gjort opp i balanse etter avsetning av 14 millioner kroner til disposisjonsfond. Sist gang Kristiansund kommune hadde tilsvarende godt tall var i 2012.

– Det er gledelig at vi er på rett vei økonomisk og at vi får satt av midler. Vi er i ferd med å skape oss det handlingsrommet vi trenger for å møte utfordringene framover, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Kommunens disposisjonsfond kan for eksempel benyttes til omstillingsprosesser eller til egenfinansiering av investeringer til skoler eller sykehjem som står for tur i økonomiplanen.

Det var større ekstrainntekter fra skatt, samtidig som finansforvaltningen ga både høyere renteinntekter og lavere renteutgifter som sørger for det gode resultatet i 2019.

– Rentenivået ble noe lavere enn budsjettert, og vi er aktive i finansforvaltningen og stiller oss i posisjon til å få de mest gunstige innlånsrentene, sier økonomisjef Martin Gjendem Mortensen.

Selv om rammebetingelsene for økonomien var gode i fjor, ble det også et utfordrende år for mange enheter. Rådmannen Arne Ingebrigtsen sier at det er gledelig med solid pluss, men at resultatet likevel er langt unna det som forventes av en kommune på denne størrelsen.

– Mange av utfordringene som enhetene støtte på i 2019 er løst i budsjettet for 2020. Likevel er det svært viktig at vi analyserer tallene til arbeidet med årsrapporten for å få et så godt grunnlag videre med budsjettarbeidet for 2020 og for budsjettprosessen fram mot 2021 som starter snart, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Rådmannen benytter anledningen til å takke alle som har bidratt til at vi har kommet i havn på en god måte i 2019. Han nevner spesielt skole, samt bo- og habilitering som gode eksempler på godt og systematisk arbeid.