Slik kan du snakke med ditt barn om Corona viruset

0
786

All informasjon og omtale av Coronaviruset kan for mange virke skremmende. Mange foreldre kan også bli usikre på hvordan de skal snakke med barna om dette for å unngå at barn og unge blir overdrevent engstelige og utrygge.

Som voksne er vi i bedre stand til å vurdere risiko og forstår mer av den informasjonen som gis.  Det at både barnehager, skoler og mediene har et stort fokus på håndvask, håndsprit og det å unngå håndhilsning/klemming, er gode råd som det er viktig at barn også følger. Noen barn kan samtidig bli noe stresset av at dette sies med et stort alvor. Da er det viktig å forklare at det vi gjør nå ikke er fordi noe er blitt kjempefarlig. Vi gjør disse tingene fordi det vil bidra til at ting blir mindre farlig.

Det er forståelig at barn kan bli mer bekymret etter hvert som de hører at flere blir smittet.  Noen vil også få større angst for at dette ikke lar seg håndtere, og at de voksne ikke klarer å beskytte og ta vare på barna.

Yngre barn: For barna under 6 år er det generelt anbefalt at vi skjermer de for nyheter da de som regel ikke har de samme forutsetninger som eldre barn til å bearbeide den informasjonen de mottar. I den grad unger fanger opp nyheter og «kriseinformasjon» (og det gjør de nok!), må voksne oversette denne informasjonen slik at barna ikke blir unødig engstelige.

En bør sette av nok tid til slik at barna kan  spørre om det de lurer på , og nok tid til å svare på det de lurer på. Det aller viktigste er barna opplever at de er trygge. 

Selv små barn kan forstå at en kan bli syk og at andre kan bli syke. Flere har kunnskap om leger og sykehus. Barn trenger å vite at det er hjelp å få dersom  de selv eller noen de kjenner blir syke. 

Barn lytter og er veldig flinke til å lese voksnes kroppsspråk, toneleie og ansikt. En må derfor være bevisst på at voksne ikke snakker om dette seg imellom på en måte som gjør barna mer redd og engstelig.

Eldre barn: Eldre barn henter selv mye informasjon fra sosiale medier. All informasjon her trenger ikke være korrekt. Informasjon på nett kan være ekstra krisepreget, negativt fokusert og/eller mangelfull.  Det er derfor viktig at du som voksen bidrar med riktig informasjon og setter av tid til samtaler med barna.

Akkurat som mindre barn, leser også eldre barn foreldres reaksjoner ut fra ansiktsmimikk, kroppsspråk osv.  Fremtrer du som voksen skremt og sterkt urolig, så vil også dette prege barnas reaksjoner. Er du rolig og fattet, vil barna også bli preget av det.

Barn er forskjellige: Når en snakker med barn om Coronaviruset, er det viktig at en ikke bidrar til «en verstefallstenkning». Prøv så godt du kan å svare på det barnet faktisk lurer på, og unngå å utdype og utvide svaret du gir. Vi må tilpasse den informasjonen og støtten vi gir barna.

Vern om hverdagen: Det aller viktigste er at vi voksne bidrar til at barn opplever at den alminnelige hverdagen fortsetter som best det lar seg gjøre. Legg til rette for de gode stundene sammen hjemme,  og bidra til at de hyggelige tingene en vanligvis gjør sammen fortsetter som før.

For de som ønsker mer utfyllende informasjon om hvordan en kan møte barns bekymring på en god måte, anbefales det å gå inn på linken nedenfor.

kommunepsykolog Tormod  Sandvik
kommunepsykolog Katarina Eilertsen