Ubegrunnet uro for stengte grenser

0
287
Ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik til fortsatt bruk av munnbind i det offentlige rom. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har jobbet med å planlegge stenging av kommunegrensene. Kartlegging av reisevirksomhet var en del av denne planleggingen. – Vi har ikke et umiddelbart behov for å stenge grensene, men hvis det kommer et pålegg om stenging fra nasjonale myndigheter, så er vi forberedt, sier ordfører Kjell Neergaard.

Mange har henvendt seg til kommunen de siste to dagene, med spørsmål rundt stenging av kommunegrensene.Det har vært svært mange henvendelser rundt dette med stenging av grensene, sier leder ved servicetorget Annette Gundersen. Det er mange som har behov for å forflytte seg mellom kommunene, både privat og i jobb. Det er naturlig at dette skaper litt uro.

Ingen umiddelbare planer
Ordfører Kjell Neergaard har også fått mange henvendelser rundt stenging av kommunegrensene, men kan berolige med at kommunen ikke har noen konkrete planer om å gjøre dette.

-Vi har sett at andre kommuner har gått til dette steget og torsdag ble det fattet nasjonale beslutninger om å stenge skoler og barnehager. Vi gjør rett og slett forberedelser til å møte nasjonale beslutninger. De siste dagene har vi kartlagt reisevirksomheten til kristiansundere, for å kunne ta en bedre beslutning om dette blir nødvendig, sier Neergaard.

Yrkestrafikk som normalt
Også kommuneoverlege Askill Sandvik har fått mange henvendelser etter at de nye karantenebestemmelsene kom på søndag. Spesielt er det mange bedrifter som er bekymret over innvirkningen på deres virksomhet.

– Det er viktig å minne om at vi har lite spredning av koronaviruset i Kristiansund. Samtidig forventer vi at flere blir smittet, og derfor gjør vi det vi kan for å forhinde smitte, sier Sandvik. Vi har innført strenge karanteneregler for reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland med tilbakevirkende kraft fra 12.03.20, men utover dette er det fortsatt fri ferdsel.

Unntak for samfunnskritiske funksjoner
Det er mange spørsmål fra bedrifter som er engstelige. Oljeservicenæringen og oppdrettsservicenæringen har hatt mange spørsmål rundt karantene på de folkene som reiser i deres tjeneste.

-Virksomheten må selv vurdere hvorvidt arbeidet kommer innenfor samfunnskritiske funksjoner som opplistet av dsb og ta ansvar for denne vurderingen og eventuelle konsekvenser av vurderingen selv, sier kommuneoverlegen. – Dersom de mener det er innenfor, så kan de gjennomføre det.

Sandvik tilføyer at han forventer gode vurderinger fra bedriftene og at det blir satt i verk omfattende kompenserende tiltak for å hindre smitte.

Kommuneoverlegen oppfordrer også folk til å bruke Folkehelseinstituttets nettsider for praktisk informasjon og informasjon om smitteområder og smitteverntiltak. se www.fhi.no.