Forlenger karantenebestemmelsene

0
254
Ordfører Kjell Neergaard er godt fornøyd med at kommuneoverlege Askill Sandvik kan slippe litt opp på lokale tiltak. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik har i dag besluttet å forlenge karantenebestemmelse med ytterligere en uke. Tiltakene har fungert godt, koronastatusen er uforandret i Kristiansund.

Forrige fredag valgte kommuneoverlegen å innføre karantene for personer som kom reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Dette kom på toppen av karantene-bestemmelsene som nasjonale myndigheter hadde innført for personer som kom fra utlandet.

– Tiltaket som ble vedtatt for en uke siden vurderes å ha fungert godt. Vi har fortsatt få bekreftede tilfeller av koronavirus i Kristiansund. Blant annet ved å hindre tilreising fra områder med høyere smitte av koronavirus har vi klart å holde smitten nede. Vi driver fortsatt med smittesporing og har ingen utbredt smitte i befolkningen. Jeg velger derfor å forlenge vedtak en uke på bakgrunn av at dette har fungert og virker å ha bidratt til å utsette spredningen av covid-19 i Kristiansund, men setter sluttdato 27.03.20, sier kommuneoverlegen.

Ordfører Kjell Neergaard er godt fornøyd med status i Kristiansund. Han sier at godt og systematisk arbeid har gitt gode resultater.

-Vi har jobbet godt for å hindre smitte over en lengre periode. Nå har vi fortsatt tre som er bekreftet smittet, men ingen nye tilfeller. Dette er ikke bare flaks, så jeg støtter selvsagt kommuneoverlegen helt og holdent. Vi må fortsette å jobbe som et lag, dette vil kreve noe fra oss alle, sier ordfører Kjell Neergaard.

Her er hele vedtaket fra kommuneoverlegen:

For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen med fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

  • Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
  • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
  • Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.
  • Ansatte i offshorenæringen under adekvat oppfølging av arbeidsgiver

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 20.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.