Flytter legevakta midlertidig til Frei

0
419
Kommuneoverlege Askilll Iversen Sandvik, ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.

Sykehuset i Kristiansund trenger mer plass og har bedt Kristiansund kommune om å finne andre lokaler til den interkommunale legevakta som er lokalisert på sykehuset.

-Dette er krevende, men vi skal klare å finne gode løsninger. Mange lokaler har vært vurdert og vi har kommet frem til at lokalene på gamle Frei rådhuset er best egnet for å ivareta et godt medisinskfaglig tilbud til befolkningen, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Han forteller at det må tas ekstra hensyn i forhold til lokaliteter så lenge koronaviruset dominerer. Flere lokaler i Kristiansund sentrum har vært vurdert, men i den situasjonen vi står i har ingen andre lokaler egnet seg ut fra smittevernfaglige hensyn.

-Dette er selvsagt en uheldig situasjon, men vi tar helseforetakets vurderinger til etterretning, sier ordfører Kjell Neergaard. Kristiansund kommune skal også videre sørge for et godt og forsvarlig legevakttilbud til befolkningen i legevaktsamarbeidet.

Det er nærmere 36000 innbyggere som nå opplever at legevakten blir flyttet, i en tid der helsevesenet aldri har stått overfor en større utfordring. Legevakten har førstelinjeansvar for liv og helse til innbyggerne i Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes.


-Førsteprioritet for helsetjenesten i samarbeidskommunene er å gi innbyggerne trygge og gode helsetjenester og dette skal vi klare på en god måte, selv om folk må møte opp på gamle Frei rådhus, sier ordfører Neergaard.

Ordføreren roser ansatte som har jobbet knallhardt gjennom hele helgen for å etablere nye lokaler til legevakta.


-Vi står i en allerede krevende situasjon, men likevel har vi snudd oss rundt i stor fart, og stabler på beina en ny legevakt på rekordtid, det står det respekt av, sier ordfører Kjell Neergaard.

Legevakta vil være på Frei så lenge korona-pandemien vedvarer, når dette er over, flytter legevakta tilbake til sykehuset. Flyttingen medfører noe lengre reise for pasienter i Averøy og Kristiansund, men det blir tilsvarende kortere for pasienter fra Tingvoll og Gjemnes.

Den nye legevakten i Frei gamle rådhus er operativ fra onsdag klokken 16.00. I mellomtiden brukes legevakten på sykehuset som vanlig.